De Nederlandse watersector beheert een enorme hoeveelheid kostbare assets. Rond en vanuit deze assets worden steeds grotere - en meer diverse - hoeveelheden data en informatie gegenereerd. Het wordt steeds eenvoudiger om goede data te verzamelen en deze met steeds krachtiger informatiesystemen te analyseren. Net als overal geldt in de watersector dat de hoeveelheid verzamelde data en informatie ruwweg elke twee jaar verdubbelt.

Smart Water | Royal HaskoningDHV

Goede bedrijfsvoering van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven leunt daarmee steeds meer op goed data- en informatiemanagement. Het correct benutten van deze almaar groeiende hoeveelheden data en informatie is dé cruciale randvoorwaarde voor professioneel assetmanagement, de trend binnen de Nederlandse watersector. Data- en informatieverwerking is daarmee onmisbaar geworden voor waterbeheer en drinkwatervoorziening van goede kwaliteit.

Data- en informatiemanagement voor water

Vanuit deze visie biedt Royal HaskoningDHV de watersector een breed palet aan diensten en producten op het gebied van data- en informatiemanagement.  Wij zijn experts op het gebied van de primaire processen in het waterbeheer en de drinkwatervoorziening. Met onze diensten en producten krijgt u concrete oplossingen voor het analyseren en invullen van specifieke informatievoorzieningsvraagstukken en - opgaven, waarmee u uw bedrijfsvoering substantieel kunt verbeteren. Daarmee slaat Royal HaskoningDHV een brug tussen specifieke ICT en waterkennis.

Een greep uit onze diensten en producten:

  • Aquasuite als platform voor geavanceerde sturing van drinkwaterproductie/-distributie, afvalwatertransport (Real Time Control of RTC), afvalwaterzuivering/slibverwerking en peilbeheer
  • Decision Support Systems (Beslissing Ondersteunende Systemen/BOS) voor bijvoorbeeld drinkwatervoorziening (SLIMM) en afvalwaterketenbeheer (Rainapp/Nationale RegenRadar, Aquasuite)
  • Een platform voor het beheer van grondwatermeetnetten en -meetdata (Dawaco)
  • Een platform voor Customer Service Support voor drinkwatervoorziening (The Human Sensor)
  • Een platform voor het vastleggen en beheren van ‘asset registers’ van waterlopen, keringen, afvalwaterpersleidingsystemen, rioolsystemen en drinkwatertransport/distributienetten (GEONIS Blaeu en Castor)
  • Ontwikkeling van slimme sturingsconcepten voor operationeel waterbeheer (Slim Watermanagement)
  • Adviesdiensten op het gebied van het optimaliseren van de informatiehuishouding van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven (opstellen informatiebeleid, informatieanalyse, inrichten en optimaliseren kerngegevensbeheer, etc.)
 

Contact

Aris Witteborg

Business Developer Water Intelligence

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht