Finally in control: begrijpen en weten

Nederland is op weg naar een intelligente drinkwatervoorziening. Een Smart Water-systeem, dat (met behulp van alle beschikbare data) betrouwbare en actuele informatie genereert, op basis waarvan u veilig de juiste beslissingen kunt nemen.

Het gaat daarbij niet alleen om de beschikbaarheid van data en informatie, maar vooral ook om het toegankelijk en begrijpelijk presenteren ervan. De komende jaren zal deze ontwikkeling alleen maar sneller gaan onder invloed van bijvoorbeeld Internet of Things, slimme meters en slimme beslissingsondersteunende modellen. De impact op de bedrijfsvoering is groot en deze zal met de aanstaande vergrijzing een extra dynamiek krijgen. Dit is niet alleen een uitdaging, maar ook een kans om de bedrijfsvoering naar de laatste inzichten in te richten. Een uitdaging die wij graag samen met u willen aangaan.

Doel is ‘finally in control’ te komen: begrijpen en weten.

Smart water | Royal HaskoningDHV
Smart water Royal HaskoningDHV – The Human Sensor


Actief sturen van drinkwaterprocessen
Royal HaskoningDHV investeert al jaren in Smart Water. We vertalen data in informatie, en gebruiken deze om drinkwaterprocessen actief te kunnen sturen (advanced control). Mooie voorbeelden hiervan zijn: OPIR®, The Human Sensor, SLIMM, maar ook specifieke GIS-applicaties.

De adviesgroep Drinkwater heeft het overzicht en kan u ten aanzien van alle aspecten adviseren in deze complexe materie, onder andere met data en informatieplannen, business proces analyses, advanced control software en GIS-applicaties. Onze specialisten laten u graag zien hoe smart het water kan zijn!

Smart Water Tooling

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 75 of mail | Terug naar Drinkwater

OPIR®

OPIR software is geavanceerde besturingssoftware voor het optimaliseren van drinkwaterproductie, -transport & -distributie. OPIR is het resultaat van tientallen jaren ervaring met controlesystemen in tal van watervoorzieningen en is gebaseerd op onze grondige kennis van de productie- en distributieprocessen. Op basis van historische verbruiksdata (laatste 7 weken) en een slim algoritme voorspelt OPIR de drinkwatervraag voor de komende 48 - 72 uur. Door de adaptieve vraagvoorspelling zorgt OPIR voor een constante drinkwaterproductie, door een optimale afstemming en inzet van productiecapaciteit en beschikbare wateropslag.

Het constant bedrijven van een zuivering verbetert de kwaliteit van het drinkwater en voorkomt pieken in de troebelheid van het gedistribueerde drinkwater. Maar ook verlaagt OPIR het energieverbruik van de watervoorziening door afvlakking (maar ook optimalisatie) van de inzet van pompen. OPIR is daarmee een geweldige tool om de werking van de watervoorziening te optimaliseren, zowel voor stedelijke als landelijke gebieden, groot of klein, eenvoudig of ingewikkeld, met of zonder SCADA.

En de ontwikkelingen staan niet stil. Op basis van de OPIR algoritmes is OPIR uitgebreid met de PipeBurst-functionaliteit, waarmee lekken en leidingbreuken realtime kunnen worden gesignaleerd.OPIR wordt door 8 van de 10 Nederlandse drinkwaterleidingbedrijven toegepast.

OPIR is onderdeel van de Aquasuite® productfamilie: intelligente oplossingen voor geavanceerde monitoring en controle van watervoedingssystemen en laat uw bedrijfsvoering renderen. Lees hier meer over Aquasuite.

Opir op YouTube
Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 75 of mail | Terug naar Drinkwater

HYDRO (real time inzage in hydraulica)

Wij ontwikkelen en passen realtime hydraulica toe, voor de optimalisatie en de volledige controle van de waterverdeling, zowel voor productie als distributie. Met slimme algoritmes voorspellen we het waterverbruik (OPIR®) en monitoren we de verdeling en detecteren we ongewenste afwijkingen (PipeBURST).

We ontwikkelen een hydraulische module, waarmee het distributienet realtime op detailniveau kan worden gemonitord, qua impact lekkages, snelheid, back tracing, kwaliteit en verblijftijden, etc. Hierdoor kunnen we samen met u nog beter inzicht krijgen in het realtime functioneren van het distributienet. Ook kan de impact van een lekkage of het uit bedrijf nemen van een leiding of het sluiten van een afsluiter realtime worden bepaald. Het doel is om de ondermaatse leverings minuten (OLM) te verlagen en daarmee de overlast voor uw klant te beperken.

Voor de productiebedrijven ontwikkelen onze specialisten realtime hydraulica (in combinatie met SLIMM). Op basis van PLC-waarden worden afsluiters, pompen, etc. ingelezen en de hydraulische verdeling en verblijftijden realtime doorgerekend. Een efficiëntere en voorspelbare processturing is het resultaat, waarmee u aanzienlijk veel trial-and-error uren bespaart en daarmee kosten.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 75 of mail | Terug naar Drinkwater

SLIMM (realtime processturing op reinwaterkwaliteit)

Intelligente watervoorziening. Hoe kunnen we data vertalen in informatie, maar deze ook gebruiken om drinkwaterprocessen actief te kunnen sturen? Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling SLIMM (smart soft sensoren voor processturing). Deze technologie biedt de mogelijkheid om de reinwaterkwaliteit realtime te voorspellen. Doseringen kunnen beter worden ingeregeld, onnodige verstoringen worden voorkomen (bijvoorbeeld filters), impact van proceswijzigingen (filterspoelingen, uit bedrijfstelling) worden voorspeld en energie bespaard. SLIMM zorgt dus voor een betere controle over het proces en dus voor een betere en stabielere drinkwaterkwaliteit. En dit alles realtime.

De SLIMM-technologie geeft een nieuwe dimensie aan procesautomatisering en zorgt ervoor dat u in control bent van uw drinkwater kwaliteitsparameters. Wij helpen u het proces te automatiseren.

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 75 of mail | Terug naar Drinkwater

CLIENT (consument als sensor)

In de productlijn CLIENT zien wij de consument als integraal onderdeel van dienstverlening, door gebruik van alle beschikbare asset-informatie en onderhoudsdata, maar ook input van de consument (zoals telefoongesprekken, social media). Met slimme innovaties (zoals The Human Sensor, PipeBurst, Hydraulisch module, Impact Zone en Back Tracing) kunnen we sneller en accurater de oorzaak van  ekkage of bruin water bepalen. Lekkages en dergelijke kunnen zo sneller worden opgespoord en hersteld. Zo kunnen wij uw klanttevredenheid helpen verbeteren en de interne bedrijfsvoering van uw bedrijf optimaliseren.

The Human Sensor sluit ook de informatieloop van de melding van het lek door de klant (of eigen waarneming), en zorgt vervolgens ook voor het combineren van beschikbare data en informatie, het lokaliseren van het lek, het herstellen van de lekkage en het beter informeren van de klant. Tegelijkertijd zorgt het sluiten van de informatieloop ook voor het verbeteren van de interne bedrijfsprocessen. Dubbele winst dus met de consument als sensor.

The Human Sensor op YouTube

 

Terug naar boven | Bel 088 - 348 91 75 of mail | Terug naar Drinkwater