De verkeersdruk neemt – zeker in stedelijke gebieden – steeds maar toe en de huidige maatregelen (zoals de aanleg van meer asfalt) zitten aan het maximaal haalbare oplossende vermogen. Tegelijkertijd is de digitalisering in een versnelling geraakt, waardoor ICT-gebaseerde verkeerstoepassingen een effectieve oplossing bieden. De nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) kunnen niet alleen informatie zenden (tijd tot rood, tijd tot groen) maar ook informatie ontvangen en op tijd ‘zien’ welk verkeer er aan komt. En dit is nog maar de opmaat naar zelfrijdende voertuigen en ‘Mobility as a Service’. De volgende generatie verkeersmanagement oplossingen dient zich aan.

Smart Mobility | Royal HaskoningDHV

Nieuwe diensten op basis van brede praktijkervaring

Deze ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee, ook voor Royal HaskoningDHV met meer dan 50 jaar track record op het gebied van verkeer en vervoer. Op die ervaringsbasis en veelal in partnership worden innovatieve oplossingen ontwikkeld en in de praktijk gebracht, steeds meer als prestatie gebaseerde commerciële diensten. Snelle dataverwerking, real-time optimaliseren en vrij toegankelijke verkeersapplicaties zijn daarbij sleutelbegrippen.

Eén beeld zegt meer dan 1000 spreadsheets

De dataverwerkingsmethodiek DATACK, door Royal HaskoningDHV ontwikkeld samen met haar partner Path2Mobility, is gebaseerd op gevisualiseerde minuut data: alle tijd- en locatie-gebonden gegevens worden binnen een seconde gecombineerd en verwerkt tot grafische informatie. ‘Data managen’ wordt ‘beelddenken’. Er zijn geen zware databases nodig, alle data wordt direct verwerkt in digitale afbeeldingen, met gering ruimtebeslag. Datacenter wordt laptop. Zo is de basis gelegd voor real-time verkeersmanagement.

Nieuwe generatie verkeerslichten

Met de verkeersapplicatie FLOWTACK draagt Royal HaskoningDHV bij aan de realisatie van een nieuwe generatie verkeerslichten die voortdurend kunnen communiceren met aankomende voertuigen en fietsers. Optimalisering van het verkeer over kruispunten en in stedelijke (deel)netwerken leidt tot verbeterde doorstroming. De nieuwe techniek zorgt er bijvoorbeeld voor dat een automobilist niet meer ‘s avonds laat op een leeg kruispunt voor rood hoeft te wachten en ook voor langere groentijden als er grote groepen fietsers zijn. Zware vrachtwagens hoeven in de stad minder te stoppen en op te trekken, omdat de verkeerslichten het zware transport herkennen en tijdig op groen springen.