Inspectie Leefomgeving en Transport gebruiker SESOMweb

Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) heeft SESOMweb aangeschaft. Zij gaan deze gebruiken voor de vergunningverlening bij Defensie-inrichtingen. De gebruikers van het pakket bij de ILenT hebben inmiddels een instructie ontvangen.

Met het afsluiten van de gebruiksovereenkomsten met RUD IJsselland en RUD Twente hadden al 15 van de in totaal 28 omgevingsdiensten/RUD’s gekozen voor SESOMweb. Daarnaast maken drie gemeenten van het softwarepakket gebruik.

Met het toenemen van het aantal gebruikers krijgt onze ambitie, een landelijk toegepast systeem voor een effectieve vergunningverlening, steeds meer vorm. Samen met onze gebruikers werken we verder aan de doorontwikkeling van SESOMweb.