Voor de beveiliging van uw terreinen, gebouwen en systemen, is een evenwichtig beveiligingsconcept van belang. Het beveiligingsconcept bestaat uit een samenspel van bouwkundige, elektrotechnische en organisatorische maatregelen.

Integraal Security Triangel (IST)

We wonen, werken en recreëren op steeds weer andere manieren, wat leidt tot nieuwe bedreigingen. Flexwerken zorgt bijvoorbeeld voor een toename aan bedrijfsgevoelige informatie in onbeveiligde woonhuizen, drones delen (onbewust) zwakke plekken in de beveiliging vast en de toename van sensoren in huis vraagt om duidelijke privacy richtlijnen. Ook zorgen incidenten en een toenemend risicobewustzijn voor extra behoefte aan security maatregelen.

Om goed in te spelen op veranderingen in de maatschappij en nieuwe bedreigingen maakt Royal HaskoningDHV gebruik van het integraal security model (ISM). Succesvolle implementatie van dit model zorgt voor een duurzaam en effectief beveiligingsconcept. Hierbij kijken we naar de huidige en toekomstige risico’s. Dankzij de integrale benadering, verplaatsen we van incident gedreven naar een proactieve en duurzame beveiliging. Zo bent u optimaal beveiligd en voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen in het dreigingsniveau.

Selectie van beveiligingssystemen

In de ontwerpfase van gebouwen en terreinen beschikken wij over de benodigde organisatiekundige, technische en bouwkundige expertise om te komen tot een integraal pakket aan maatregelen. Dit zorg voor kostenbesparing op de langere termijn, omdat maatregelen op elkaar zijn ingericht en daardoor zorgen voor een toekomstbestendig gebouw, terrein en organisatie.

Hierbij houden we rekening met de laatste ontwikkelingen op het gebied van cameratoezicht, Toegangsbeheer en –controle, Inbraakdetectie mechanismen, Intercomgebruik, Security management systemen, Beveiligingsplannen, Weerstanden, Gevels, Hekwerken, Kluis en sloten. Bij het realiseren van deze maatregelen, wordt rekening gehouden met de recente wet- en regelgeving. We zoomen vanaf de perimeter (terrein en gebouw) in naar ruimteniveau tot uiteindelijk de technische details.

Toekomstbestendige beveiliging en quickscan

Door het toepassen van het integraal security model weten we of de getroffen maatregelen nog aan de aangepaste beleidsregels of het dreigingsniveau voldoen. Daarnaast zijn onderhoud en beheer van het grootste belang om uw systemen op de lange termijn te kunnen vertrouwen. Doorlopend moet bijvoorbeeld gecontroleerd worden of de techniek nog werkt, de plaats nog goed is en of de meldkamer nog goed functioneert om de koppeling tussen de techniek en de organisatie vlekkeloos te laten verlopen.

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen voeren wij een integrale QuickScan uit naar het huidige security niveau van de organisatie, gebouw en terrein. Hierbij kijken we niet alleen naar kwetsbaarheden in de beveiliging, maar fungeren we ook als klankbord en dragen we innovatieve ideeën en concepten aan.

Onze internationale adviseurs beschikken over uitgebreide organisatiekundige, elektrotechnische en (werktuig)bouwkundige expertise en denken op zowel strategisch niveau als op detail- en componentniveau met u mee. Onze adviseurs zijn geregistreerd bij Stichting Security Expert Register Nederland (SERN).