Vanuit verschillende onderdelen binnen Royal HaskoningDHV zijn we betrokken bij het ontwerp van grote waterbouwkundige projecten. Onze specialisten hebben niet alleen kennis van hun vakgebied, maar zijn ook goed ingevoerd in het werken voor aannemers. We werken intensief samen tijdens de verschillende fases van een project. Dat begint al tijdens de tenderfase en loopt door na gunning.

Gedurende die trajecten voeren we dan vaak de onderstaande werkzaamheden uit:

  • Opstellen aanbiedingsontwerp
  • Verzorgen van risicomanagement
  • Opstellen planning (Tijd Weg Diagram, MS project, PPI)
  • Meedenken met de EMVI-criteria, strategische ondersteuning
  • Assistentie bij of opstellen van EMVI-documenten
  • Uitwerken aanbiedingsontwerp tot een DO en UO
  • Verzorgen van omgevingsmanagement (vergunningen, strategisch omgevingsmanagement, communicatie met omgeving, verzorgen visualisaties, etc.)
  • Verzorgen van ecologische begeleiding tijdens de uitvoering
  • Leveren van ondersteuning bij opstellen projectbeheersingsstukken (verificatie, validatie, kwaliteitsplannen, etc.)

Specifieke specialistische kennis 

Daarnaast leveren we, afhankelijk van waar het project behoefte aan heeft, specifieke specialistische kennis op verschillende vakgebieden. Al deze werkzaamheden betreffen vooral D&C (Design & Construct) projecten. De wijze van uitvraag verschilt overigens aanzienlijk, dus leveren onze specialisten altijd maatwerk. We zijn ook bekend met BVP (vervullen van de rol van sleutelfunctionaris), Alliantie-uitvragen en PD&C-uitvragen. Verder hebben we ook de mensen in huis om de Planfase te verzorgen (zoals het verzorgen van VKA, MER, het opstellen van projectplannen, etc.)

Best for Project

Per project stemmen we transparant af, waar onze ondersteuning uit bestaat en welke diensten en middelen we inzetten (b.v. BIM, 3D-ontwerp of System Engineering). Ons uitgangspunt daarbij is altijd: Best for Project. Samen met u bespreken we op welke wijze we gaan samenwerken. De kracht van Royal HaskoningDHV zit in onze integrale aanpak, waarbij we de raakvlakken tussen onze diverse disciplines borgen.