Kenmerkend voor het Nederlandse landschap zijn onze grote rivieren. Ze vervullen een uiterst belangrijke functie in het natuurlijke ecosysteem, zijn een bron van drinkwater, een geliefde plaats om te verblijven en maken transport over water mogelijk. Daarnaast vormen ze ook een overstromingsrisico. Al deze functies en ontwikkelingen doen een beroep op de schaarse ruimte rond de rivier.

Ruimte voor de Rivier | Royal HaskoningDHV

Rivierbeheer vereist uitgebalanceerde oplossingen

Het rivierbeheer en de ontwikkelingen rond de rivier vereisen uitgebalanceerde oplossingen. Dat vraagt om gedegen kennis van de fysische processen in de rivier en de context, maar het is ook essentieel om de belangen van de stakeholders in het gebied mee te nemen. Vanuit deze opgebouwde kennis zijn complexe vraagstukken uitgewerkt in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Door klimaatverandering en nieuwe normering voor de waterkeringen, zullen onze rivieren (en daarmee dus ook het Nederlandse landschap) altijd in ontwikkeling blijven.

Wereldwijde ervaring en diepgaande kennis

Royal HaskoningDHV heeft wereldwijd diepgaande kennis en ervaring opgedaan op het gebied van complexe hydraulische en morfologische processen in rivieren. We adviseren onze klanten over overstromingsrisico’s, rivierverruiming, klimaatadaptatie, dijkverbetering, beheer en onderhoud, en over het mogelijk maken van ontwikkelingen langs rivieren.  We bepalen hydraulische ontwerp-¬randvoorwaarden en optimaliseren ontwerpen vanuit onze kennis over de hydraulische en morfologische werking. We gebruiken daarbij geavanceerde analysemethodes en state-of-the-art computermodellen. We hebben aan zowel publieke als private zijde een belangrijke bijdrage geleverd aan een groot aantal aansprekende projecten in Nederland en in het buitenland.