In Nederland ligt 110.000 kilometer riolering. Totale waarde: ruim 60 miljard euro. Het is algemeen bekend dat de riolering belangrijk is voor droge voeten, onze gezondheid en bescherming van het milieu. Vrijwel iedereen in Nederland is op de riolering aangesloten.

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat staan. Wanneer inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel en het functioneren daarvan ontbreekt, moet de gemeente maatregelen nemen die niet gepland waren en daardoor hoge kosten maken.

Assetmanagement voor rioleringen

Wij kunnen u helpen door samen op een integrale wijze naar de klimaatverandering te kijken, waardoor er maatregelen genomen kunnen worden om de overlast te voorkomen of te beperken. Tevens kunnen we u een duidelijk inzicht verschaffen in de kwaliteit, het functioneren, de beheeractiviteiten en de bijbehorende beheerkosten van de riolering. Wanneer we dit goed in beeld hebben, kunnen verschillende (integrale) plannen worden opgesteld.