Over de Regionale Energiestrategieën 

In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties concrete afspraken over maatregelen gemaakt. De verschillende regio’s moeten veel van die afspraken waarmaken. Om daar richting aan te geven stellen 30 regionale samenwerkingsverbanden over heel Nederland een Regionale Energiestrategie op.

RES 2030

In de Regionale Energiestrategie (RES) doet de regio een basisbod. In dat bod staat waar en hoeveel duurzame energie de regio op land kan opwekken, hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving eruit gaat zien en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur in 2030. De RES bestaat op hoofdlijnen uit:

  • inzicht in de energieopgave (nu, in 2030 en doorkijk naar 2050);
  • mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit;
  • opzet van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving;
  • consequenties voor de energie-infrastructuur;
  • schets van het RES-proces en de betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partners.

Inzicht en kennis

Regionale Energiestrategieën (RES’en) vragen om inzicht en kennis. Inzicht in de mogelijkheden van grootschalige opwek van elektriciteit en warmte èn de ruimtelijke inpassing. En kennis van de belangen van alle stakeholders: overheden, bedrijven en inwoners. Royal HaskoningDHV adviseert regio’s met de juiste expertise en ervaring. Of het nu gaat om de project- en procesbegeleiding of het inzichtelijk maken van duurzame bronnen of de netimpact ervan: Royal HaskoningDHV is uw integrale partner.  

Uitgekiend samenspel van strategie, implementatie en technologie

Een overtuigende en gedragen RES vraagt om een uitgekiend samenspel van verschillende disciplines. Als integraal adviesbureau ondersteunen wij onze klanten met raad en daad op het gebied van strategie, implementatie en technologie. Dat doen we door het bieden van inzicht in de (regionale) potentie voor het verduurzamen van de energiemix met de ruimtelijke en netimpact van de afzonderlijke energiebronnen. Bovendien ondersteunt Royal HaskoningDHV bij de beleidsvorming door scenario’s en afwegingskaders te schetsen. We leggen uiteraard verbinding met de omgevingsvisies en -plannen van de verschillende regio’s. En wij bieden perspectief voor de volgende fase van de RES: door bij te dragen aan de programmatische aanpak en de realisatie van strategische projecten.

Strategie
Royal HaskoningDHV ondersteunt regio’s op strategisch niveau door programma- en stakeholder management. We bieden besluitvormingsondersteuning met een helder afwegingskader, leveren inzicht over verduurzaming van de energiemix en de warmtevraag en we dragen met strategische kennis en ervaring bij aan de realisatie van innovatieve projecten.
Lees meer > 
 
Implementatie
Voor een geslaagde implementatie van de energiestrategie zijn participatie, specifieke domeinkennis en diepgaand inzicht in de energieketen cruciaal. Royal HaskoningDHV koppelt in zijn integrale aanpak inzicht in de vraag en de behoefte van alle sectoren aan kennis van de ruimtelijke inpassing van de gehele waardeketen.
Lees meer >
 
 
Technologie
Royal HaskoningDHV heeft technische expertise van het energiesysteem, van energienetwerken en van elektriciteits- en warmtebronnen. Wij maken data-analyses op basis van gevalideerde data en rekenmodellen. We zorgen voor netimpactanalyses van de energiemix, de ruimtelijke inpassing van de verschillende energiebronnen en geven een beeld van de consequenties van keuzes. Hierdoor wordt een onderbouwde en gedragen afweging van prioriteiten mogelijk.
Lees meer >