Voor een geslaagde implementatie van de energiestrategie zijn participatie, specifieke domeinkennis en diepgaand inzicht in de energieketen cruciaal. Royal HaskoningDHV koppelt in zijn integrale aanpak inzicht in de vraag en de behoefte van alle sectoren aan kennis van de ruimtelijke inpassing van de gehele waardeketen.

Domeinkennis

Royal HaskoningDHV is actief in vrijwel alle sectoren waarvoor de transitie een forse opgave vormt. Sectoren met een grote vraag naar energie en een dragende rol in de transitie. Wij zijn bekend met de vragen en de behoeften van de gebouwde omgeving, datacenters of -procesindustrie. En wij zijn bewust van de grote impact die de veranderende energiemix zal hebben voor de toekomst van mobiliteit.

Kennis van de ruimtelijke inpassing van (delen van) de energieketen:

Als verbindende schakel tussen overheden en bedrijven kunnen wij een rol spelen in  vergunningverleningstrajecten en hebben we diepgaande kennis van de relatie tussen energie en de cyclus van de Omgevingswet. Dit geldt eveneens voor de bijzondere relatie tussen de RES en de omgevingsvisies in de regio’s.

Energie als landschappelijke impuls
De historische kaart van Emmen en omgeving uit 1850 toont een landschap met kleine esdorpen. De dorpen zijn gelegen op de Hondsrug en worden omgeven door een groot veenpakket. Na 1850 ontwaterden de inwoners het veen en groeven dat af. Grote kanalen vervoerden het veen in de vorm van turf naar de steden om daar in de energiebehoefte te voorzien. Dit veenontginningslandschap nabij Emmen is het energielandschap “avant la lettre”. Een energielandschap dat letterlijk en figuurlijk ondersteboven werd gegraven in de zoektocht naar turf.
Lees meer >

 

Hoe gaat u de volgende fase van de RES goed van start?

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig in de realisatie van de Regionale Energiestrategieën. Maar hoe pakt u dat aan? Meld u aan voor onze online KennisHUB! Op maandag 26 oktober van 14.30-15.30 uur praten diverse partijen u bij over u van RES naar realisatie komt, hoe u een publiek-private investeringsagenda voor duurzame initiatieven realiseert en hoe u publiek-private samenwerking (PPS) kunt inrichten.

Sprekers:

  • Huri Sahin, Regio accounthouder Nationaal Programma RES
  • Odile Rasch, Procesregisseur RES Noord-Holland Noord
  • Wouter van den Wildenberg, Partner Fakton Energy en
  • René Idema, Leading professional Energietransitie Royal HaskoningDHV.

Deze webinar is exclusief voor goede relaties van Royal HaskoningDHV en heeft een beperkt aantal plaatsen. 

Verzeker nu uw deelname!