In veel gemeenten loopt het spoor dwars door de bebouwde omgeving, waardoor het een barrière vormt in de stedelijke structuur en voor het wegverkeer. Kruisingen met spoorwegen worden vormgegeven door onderdoorgangen, viaducten of overwegen. Overwegen in Nederland worden steeds drukker: zowel treinverkeer als wegverkeer neemt toe. Dit leidt tot irritatie bij weggebruikers en een toenemend aantal onveilige situaties en ongelukken.

Rail Overwegen

Royal HaskoningDHV helpt om de situatie voor overwegen te verbeteren, op de volgende manieren:

  • Probleemanalyse rond overweg, onder andere in samenwerking met verkeerskundigen en het uitvoeren van verkeersmetingen.
  • Risicoanalyses overwegveiligheid: door ProRail vereiste analyse bij wijzigingen van gebruik en/of de omgeving van overwegen. Het vaststellen van (noodzakelijke) verbetermaatregelen maakt hier onderdeel van uit.
  • Ontwerp van de overwegmaatregelen met aandacht voor de omliggende verkeerssituatie, veiligheids- en doorstromingsknelpunten. Soms zijn ingrepen in de omgeving van de overweg effectiever en minder kostbaar dan aanpassingen aan de overweg zelf.
  • Hulp bij aanvraag LVO-cofinanciering (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen).

Advies over (on)mogelijkheden van projecten nabij spoorwegovergangen en de samenwerking met ProRail hiervoor.

Contact

Vacancies Railways & Stations | Royal HaskoningDHV

Gerelateerde diensten

Gerelateerde markten