Civiele constructies spelen steeds vaker een belangrijke rol in spoorprojecten. Eén van de redenen is dat gelijkvloerse spoorkruisingen door toenemend weg- en treinverkeer steeds gevaarlijker worden en dus minder gewenst. Om overwegen op te heffen, worden vaak onderdoorgangen onder het spoor gebouwd of wegviaducten er overheen. Op stations worden perrontunnels of traversen aangelegd om reizigers veilig van en naar de perrons te brengen. En daarnaast bestaan natuurlijk de spoorbruggen en spoortunnels om bijvoorbeeld water, stedelijk gebied of landschap te doorkruisen.

Rail constructief ontwerp

Royal HaskoningDHV heeft uitgebreide ervaring met ontwerp, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van alle typen spoorse kunstwerken. Het maakt gebruik van 3-D ontwerp en BIM om in een vroeg stadium de consequenties voor spoor- en wegverkeer en de omgeving scherp in beeld te brengen.