Goed project- en procesmanagement betreffende het onderhoud van uw vastgoed, draagt effectief bij aan waardebehoud van uw vastgoed tegen zo laag mogelijke kosten. Royal HaskoningDHV bezit de kennis en ervaring om uw onderhoudsprocessen en onderhoudsprojecten te beheersen, keuzes transparant te maken en uw onderhoudsbudgetten efficiënt en effectief in te zetten.

Uw onderhoudsproces wordt gekenmerkt door een mix van technische keuzes in samenhang met vastgoedstrategische overwegingen. Het toekomstperspectief van een object bepaalt in veel gevallen de aard en omvang van de onderhoudsactiviteiten. Steeds vaker wordt hierbij de vraag gesteld wat de meest efficiënte manier is om de beheerorganisatie in te richten.

Wij adviseren of ontzorgen u, variërend van onderhoud in eigen beheer tot volledige uitbesteding. Royal HaskoningDHV biedt inzicht en professioneel advies betreffende de overwegingen en de juiste keuzes, door:
  • Integraal advies over onderhoudsplanningen in relatie tot het vastgoedperspectief en –strategie;
  • Optimalisatie van het onderhoud met oog voor duurzaamheid en "total cost of ownership";
  • Voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding van het onderhoud op basis van prestatiecontracten of inspanningscontracten (bestekken);
  • Contractmanagement en auditting van onderhoudspartijen;
  • Advisering betreffende uw inrichting van de beheer- en onderhoudsorganisatie, passend bij de aard en omvang van de portefeuille en wijze waarop de uitvoering van het onderhoud wordt gecontracteerd;
  • Advies over de onderhoudsstrategie in relatie tot de vastgoedstrategie.

Royal HaskoningDHV is als enige partij in Nederland PAS 55 gecertificeerd en managet op professionele wijze uw kleine of grote vastgoed portefeuille.