Het meten van de prestatie van uw gebouw(portefeuille) kan om allerlei redenen aan bod komen en waardevol zijn. In de kern geeft het meten van prestaties van uw vastgoed(portefeuille) u inzicht in verbeterpotentieel, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoudskosten, energieverbruik of verminderen van risico’s. Royal HaskoningDHV kan u helpen bij het in kaart brengen van de zowel kwalitatieve als kwantitatieve prestaties van uw vastgoed en kan deze prestatie eventueel vergelijken ten opzichte van een benchmark. 

Kwantitatieve prestatiemeting energie en onderhoud 

Royal HaskoningDHV kan voor u en uw peers een maatwerk benchmarkproces opzetten, zoals dit bijvoorbeeld is gedaan voor het vastgoed van financiële dienstverleners in Nederland. Jaarlijks wordt voor circa 2 miljoen vierkante meter vastgoed, bestaande uit kantoren, bankshops en datacenters, het energieverbruik uitgezet tegen parameters zoals oppervlakte en aantal werknemers. Uit dit benchmarkproces volgt inzicht in het verbeter- oftewel besparingspotentieel. Denk ook aan het vergelijk van kosten op het gebied van onderhoud. Door vergelijking van de begrote of werkelijk gemaakte kosten ten opzichte van kengetallen krijgt u inzicht in de gebieden waar u goed presteert en de gebieden waar mogelijke besparingen te behalen zijn.   

Kwalitatieve prestatiemeting 

De gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost heeft Royal HaskoningDHV gevraagd een SWOT-analyse van hun vastgoedportefeuille te maken. Met aanstaande gemeentelijke bezuinigingen, toenemende leegstand en een fusie in het vooruitzicht had deze klant behoefte aan een heldere vastgoedstrategie. Royal HaskoningDHV leverde bedrijfskritische informatie die de organisatie in staat stelde haar vastgoedstrategie af te stemmen en hiermee te anticiperen op de veranderende omstandigheden.

Contact

Rinus Vader

Leading Professional Energy Transition

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten