Royal HaskoningDHV heeft de kennis en ervaring in huis om met complexe vraagstukken om te gaan. Onze adviseurs ondersteunen corporaties, gemeenten, provincies, ontwikkelaars, beleggers en bedrijven om deze complexe opgaven goed en snel op te lossen.

De planeconomen van Royal HaskoningDHV adviseren u bij het structureren en optimaliseren van uw ruimtelijke investeringen. Wij schakelen tussen ontwerpoptimisme, financieringspessimisme en marktrealisme om tot het beste resultaat te komen van een ruimtelijk project of programma.

Wij houden de synergie van rekenen en tekenen in het oog met behulp van onze kennis van stedenbouw, civiel en vastgoed. Als u risico’s wilt vermijden en wilt sturen op kansen, laat u zich dan ook ondersteunen door onze planeconomen.
Partijen zoeken naar vergaande samenwerkingsvormen, waar gezamenlijke huisvesting een belangrijk onderdeel van is. Het realiseren van dergelijke huisvesting is een intensief en gecompliceerd proces.

De adviseurs van Royal HaskoningDHV kennen de vraagstukken op het gebied van maatschappelijk vastgoed als geen ander. Wij adviseren op zowel strategisch als op projectniveau.
Op dit kennisplatform vindt u informatie over onze volgende gebieden:
  • Grond- en gebiedsexploitatie
  • Grondbeleid
  • Grondbedrijf
  • Risicomanagement
  • Grondexploitatiewet
  • Rekenkameronderzoek
Door onze kennis en ervaring hebben wij verschillende rekentools kunnen ontwikkelen om snel en accuraat advies te leveren. De rekentools geven zekerheid en continuïteit in het reken- en planproces. Deze aanpak zorgt voor inzicht in complexe financiële materie en versnelling van het plan- en besluitvormingsproces.
Voorbeelden van onze tools zijn:

Gerelateerde projecten