In veel steden een herkenbaar probleem: een tekort aan parkeervoorzieningen, maar geen plaats om een parkeergarage of fietsenstalling te bouwen. Of wel plaats, maar onvoldoende budget. Royal HaskoningDHV (NPC) ontzorgt vanaf het eerste idee tot de oplevering. Wij onderzoeken de mogelijkheden en geven antwoord op vragen als: Waar ligt de behoefte? Wat is er functioneel en technisch mogelijk? En hoe komen we tot een haalbare business case?

Uitdagingen in binnenstedelijk gebied

Nederland staat bekend als fietsland, maar liefst 84% van de Nederlanders fietst. Onder fietsers is vooral de e-bike in opkomst. Maar ons land telt ook ruim 7 miljoen auto’s. En dit aantal wordt alleen maar groter. Al deze automobilisten en fietsers zoeken parkeerplekken, het liefst zo dicht mogelijk bij hun eindbestemming. In drukke binnenstedelijke gebieden is dit vaak een uitdaging. Een chaotische ‘fietsenzee’ voor een station, of auto’s kriskras geparkeerd op straat, in de berm, of zelfs op de stoep geven het straatbeeld een rommelige indruk. 

Ondergrondse parkeeroplossingen

Parkeergarages of fietsenstallingen, veelal ondergronds, verlichten de parkeerdruk op straat en verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte. Royal HaskoningDHV biedt integraal advies over de ruimtelijke, functionele en technische mogelijkheden van dergelijke parkeervoorzieningen en levert adequate oplossingen voor problemen rondom verkeersafwikkeling, architectuur, geotechniek, grondwater (opwaartse druk), constructies, ventilatie, brandveiligheid, in een integrale multidisciplinaire aanpak.

Juiste balans tussen kwaliteit en kosten

Aan een ondergrondse stalling of parkeergarage hangt wel een prijskaartje vast. De commerciële haalbaarheid van een ondergrondse stalling of garage is dan ook een belangrijke factor in de besluitvorming. In het ontwerpproces betrekken we de wensen van exploitatie, handhaving, beheer en onderhoud (EHBO) en de mogelijke gevolgen hiervoor. Deze integrale aanpak borgt de balans tussen kwaliteit en kosten. In overleg met de gebruiker streven we daarnaast naar een zo hoog mogelijke ESPA-waardering (European Standard Parking Award). 

Gebruiker centraal

Om het gebruik te stimuleren, staan de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers centraal in het ontwerpproces. Denk aan een heldere inrichting, goede verlichting, duidelijke bewegwijzering, voldoende vluchtwegen, brandbeveiliging en goede rook- en warmteafvoer. Naast een efficiënte stalling van voertuigen, zorgen wij met onze ontwerpen voor een veilige omgeving en een positieve ervaring voor de gebruiker. 

Integrale aanpak

Wij pakken projecten integraal aan, van initiatief- en ontwerpfase tot realisatie en gebruiksfase, in vaste teams. Dankzij deze aanpak zijn al veel toonaangevende parkeergarages ontwikkeld, ontworpen en gebouwd.