SESOMweb is de software voor vergunningverlenend Nederland. U kunt alle vergunningen in het kader van de Wabo opstellen met behulp van SESOMweb. Alle updates door veranderende wet- en regelgeving zijn direct zichtbaar en beschikbaar omdat het 'webbased' is. Zo blijft uw organisatie actueel en beschikt u altijd over juridisch correcte teksten. SESOMweb is een SaaS oplossing die zonder installatie vanaf iedere locatie met een webbrowser kan worden gebruikt.

De werking van SESOMweb

SESOMweb werkt intuïtief: u wordt op een heldere en transparante wijze door het programma geleid. U haalt gegevens van de aanvraag uit uw workflow programma. Openstaande zinsdelen in de vergunningsteksten zijn hierdoor al voor u ingevuld met standaardgegevens van de aanvraag. U doorloopt vervolgens een slimme vragenboom waarbij alle mogelijke onderdelen van de omgevingsvergunning de revue passeren. De vragenboom is zo gemaakt dat alleen de onderdelen die van toepassing zijn, aan bod komen. De teksten zijn met Wabo-kennis aan elkaar verbonden. Hierdoor bent u snel bij de juiste vergunningsteksten en deze zijn direct naar wens aan te passen. Het programma plaatst geselecteerde teksten direct in een viewer zodat de opbouw van de vergunning zichtbaar blijft. Na het doorlopen van de vragenboom kunt u vergunningen opslaan, bewerken en exporteren naar een tekstverwerker zoals Microsoft Word.

Wabo en omgevingsvergunning

Wabo-breed

Met SESOMweb kun je alle mogelijke Wabo-vergunningen opstellen zoals milieuvergunningen, bouwvergunningen, omgevingsvergunning beperkte milieutoets, sloopvergunningen, kapvergunningen, reclamevergunningen etc. Door het samenvoegen van standaardteksten voor al deze toestemmingen in één softwarepakket is SESOMweb voor overheden een handig instrument voor efficiënte vergunningverlening.

Omgevingsvergunningen

Met de komst van de Wabo zijn meerdere disciplines bij elkaar gevoegd. Natuurlijk blijft iedere vergunningverlener zijn/haar eigen specialisme en discipline behouden en stelt iedere specialist een deel van de uiteindelijke omgevingsvergunning op. SESOMweb is bij uitstek een instrument om de afzonderlijke delen bij elkaar te voegen tot één vergunning.

Blijvend in ontwikkeling

In de ruim 25 jaar dat Royal HaskoningDHV bezig is met haar vergunningenselectiesysteem, maakten we veel ontwikkelingen door. Zowel technisch (van een DOS- naar een cloud-omgeving) als inhoudelijk (van de Hinderwet naar de Wabo).