Voor een goede organisatie van uw vastgoed, is het van belang te kiezen voor de juiste beheermethode. Royal HaskoningDHV helpt u om uw vastgoed te beheren en hiervoor de juiste methode te ontwikkelen die bij uw organisatie en assets past. 

De 7 bouwstenen van Asset Management

Een goede beheermethode vertegenwoordigt 'de 7 bouwstenen' van asset management, gebaseerd op PAS55 en internationale norm ISO55000. Het ingerichte beheerproces biedt een geïntegreerd en geoptimaliseerd management systeem voor uw gebouwde assets en helpt u kosten, risico’s en prestaties te beheersen. Belangrijk hierbij is het formuleren van duidelijke bepalingen en voorwaarden en het creëren van transparantie in het beheerproces. Hoe u uw vastgoed het beste kunt organiseren, is sterk afhankelijk van de markt waarin u opereert; een ziekenhuis vraagt om een andere beheermethode dan een kantoor. Onze experts adviseren u graag over de beheermethode die het beste past bij uw vastgoed.

Maturity scan Asset Management

Met onze ISO55000 scanmethode ziet u gemakkelijk en snel waar de verbeterkansen binnen uw vastgoedorganisatie en uw vastgoedportefeuille liggen. Het levert bruikbare informatie voor uw lange termijn budgettering, kostenbesparend risicobeheer en verbetering van de prestatie van uw gebouwen. De ISO55000 scan is een instrument dat dient als kwalitatieve benchmark en voldoet aan de normen van PAS55. De scan is op verschillende diepteniveaus uit te voeren; er is altijd een vorm die bij uw actuele vraag past. 

ISO55000 | Royal HaskoniingDHV

De ISO55000 scan is onder andere bij de Provincie Overijssel, Tata Steel en de St. Maartenskliniek uitgevoerd. Door middel van interviews, analyse van documenten en workshoprondes heeft Royal HaskoningDHV hier bijvoorbeeld in kaart gebracht of de organisatorische processen voldoende (in)gericht zijn op het behalen van de strategische doelstellingen en waar verdere professionalisering vereist is. Dit heeft geresulteerd in een lijst met aanbevelingen om te komen tot een sterke en toekomstbestendige professionele asset management organisatie. 

Begeleiding verandertraject

Als resultaat van een organisatiescan of -onderzoek kan er verbeterpotentieel geïdentificeerd zijn binnen een beheerorganisatie. Denk hierbij aan het duidelijker formuleren van de ambities en doelstellingen op verschillende abstractieniveaus, aan het stroomlijnen van werkprocessen zoals storingsonderhoudswerkzaamheden of aan het opstellen en uitvoeren van evaluatiemethodieken om de prestatie van een team en de assets te monitoren. Royal HaskoningDHV kan uw ondersteunen bij het implementeren van deze verbeteringen. Dit doet zij door gericht aan de slag te gaan met uw team, in de vorm van workshops of intensiever door een of meerdere collega’s tijdelijk te detacheren. Uiteraard is de te kiezen werkvorm sterk afhankelijk van het type verbetering dat geïmplementeerd wenst te worden.

Contact

Rinus Vader

Leading Professional Energy Transition

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten