Kennis en kunde

De mensen in uw beheerorganisatie zijn de belangrijkste bouwsteen binnen professioneel asset management. Zij vervullen een sleutelrol in het vormgeven van het beheer van uw gebouwen. Dat vraagt van hen kennis en inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van prestatiesturing en risicomanagement. Maar ook vaardigheden zoals samenwerken en het maken van verbindingen zijn essentieel in een professionele Asset Management omgeving. Training van uw mensen vergroot de meerwaarde van uw kapitaalgoederen én verrijkt de kennis en kunde van uw medewerkers met nieuwe instrumenten en competenties.

Incompany trainingen

Royal HaskoningDHV biedt incompany trainingen voor het verkrijgen en verbeteren van inzicht in Asset Management. De trainingen zijn doelgericht, op maat gemaakt voor uw organisatie en daarmee passend bij de behoefte en situatie van uw organisatie. Vooraf brengen wij namelijk de context van uw organisatie en de leerdoelen van u en uw mensen scherp in beeld. Bovendien zetten we de deelnemers direct in de training al aan het werk met het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijk. Onze trainers zijn vanuit hun adviespraktijk vertrouwd met het beheer van openbare ruimte en vastgoed, waardoor zij competenties combineren met inhoud. In de trainingen wordt gewerkt vanuit het gedachtengoed van ISO55000 en PAS55, de nieuwe norm voor professioneel asset management, in de vorm van de 7 bouwstenen. Er wordt aandacht besteed aan de inrichting en besturing van een organisatie gericht op het managen van verschillende typen vastgoed, met onderwerpen als kostenoptimalisatie, prestatiemaximalisatie, risicoreductie en het gebruik van een performance dashboard.

Voorbeeldtrainingen

Om u een beeld te geven van de mogelijkheden hebben wij hieronder twee voorbeeldtrainingen omschreven:

  1. In de Introductietraining Asset Management met de duur van één dagdeel krijgen directeuren, managers, beleidsmedewerkers en beheerders een beeld van Asset Management. Aan het eind van de training weten de deelnemers wat Asset Management is, hebben ze kennisgemaakt met de nieuwe NEN-ISO-55000 voor Asset Management en hebben ze een beeld van de grootste uitdagingen op dit gebied in de eigen organisatie.
  2. In de basistraining Asset Management krijgen deelnemers in drie trainingsdagen, verdeeld over 6 tot 8 weken, de principes van Asset Management uitgelegd. In de tijd tussen de trainingsdagen passen de deelnemers het geleerde toe in hun eigen praktijk.

Deze trainingen geven uw medewerkers de juiste bagage voor het verder professionaliseren van uw beheerorganisatie.

Contact

Rinus Vader

Leading Professional Energy Transition

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten