Zuinig op haar kostbaarheden

Landelijk gebied, steden en een ondernemend bedrijfsleven ontmoeten elkaar in Oost-Nederland. Deze fraaie ruimte moet worden gekoesterd. De ontwikkeling en herontwikkeling van gebieden, steden en wijken worden integraal benaderd met duurzaamheid, leefbaarheid, economie en ecologie als belangrijke pijlers. 'Zuinig zijn op onze kostbaarheden', is een veel gehoorde wens van bewoners en bedrijven. Dit vraagt om omgevingsmanagement en betrokkenheid van lokale ondernemers, bestuurders, bewoners en belangengroepen.

Behoud van oorspronkelijk landschap

Samen waken we voor de kwaliteit en leefbaarheid van de buitengebieden en de natuurwaarden van het oorspronkelijke landschap. Volkomen terecht en noodzakelijk, want het unieke van het landschap en de fraaie natuur moeten bewaard blijven voor toekomstige generaties. Grootschalige stedelijke ontwikkeling kan daar, mits goed doordacht, prima bijpassen. Dit vraagt om innovatieve denkers en doeners die geworteld zijn in deze omgeving. 

Sterke duurzaamheidsambities

Steden in onze regio zijn ambitieus in hun duurzaamheidsambities. Daarbij besteden we ook aandacht aan de ontsluiting naar andere regio's, zoals de Randstad en de noordelijke provincies. We streven naar energieneutraliteit in de verschillende energieprogramma's in de binnenstedelijke ontwikkeling. Dit met oog voor de historie en de duurzaamheidseisen voor morgen. 

Contact

Jasper Klarenbeek

Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Regio Zwolle

Verstuur bericht Verstuur bericht

Remco de Jong

Associate Director Regionale Ontwikkeling & Stedelijke Infrastructuur

Regio Nijmegen

Verstuur bericht Verstuur bericht