Als ontwerpmanager neemt Royal HaskoningDHV in deze fase van het bouwproces de regie in handen. Wij treden op namens u  en geven leiding aan het ontwerpteam, inclusief de architect en alle andere specialisten en adviseurs op verschillende deelgebieden (bijv. constructies, installaties, bouwfysica en kostenmanagement). Wij zorgen ervoor dat aan uw eisen en wensen wordt voldaan, dat het eindresultaat centraal blijft staan en dat het resultaat van de ontwerpfase voldoet aan de verwachtingen en past bij de ambities.

Het gehele proces van ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van gebouwen wordt steeds vaker in de markt gezet op basis van vraagspecificaties, functionele specificaties, Systems Engineering (SE) en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit leidt tot een andere werkmethode en een ander eindresultaat in de ontwerpfase. Royal HaskoningDHV biedt u in deze veranderende marktomgeving de deskundige ondersteuning die hiervoor nodig is.

In onze filosofie krijgt naast projectbeheersing vooral waardecreatie een prominente plaats in het ontwerpproces. Deze zogenoemde Value Creating Processes in ons projectmanagement- en ontwerpmanagementsysteem waarborgen dat alle aspecten die waarde kunnen toevoegen en noodzakelijk kunnen zijn voor het projectresultaat, expliciet benoemd en zichtbaar worden. Hiervoor gebruiken we tools zoals VDC/BIM. We hebben een eigen kennisgroep bestaande uit ontwerpmanagers die specifiek getraind en gecertificeerd zijn in Virtual Design & Construction, dat in combinatie met BIM (Building Information Model) het ontwerpproces een extra stimulans geeft. Voor dit proces kunnen we ook een van onze (mobiele) iRooms gebruiken.

Zie ook