Klimaatsveranderingen, een groeiende vraag naar landbouwproducten en afstemming met de natuur rechtvaardigen een investering in een optimalisatie van het huidige waterbeheer. Dat faciliteren wij op zowel inhoudelijk als procesmatig vlak, waarbij we streven naar verbetering van verschillende (water gerelateerde) functies. 

Dit maken wij mogelijk door:

Integrale aanpak sectorale doelen

Een integrale aanpak voor het verwezenlijken van de sectorale doelen vanuit de KRW, NBW en de wateropgaves in landelijk en stedelijk gebied. We voeren dit uit in de vorm van onder meer strategische visies, watergebiedsplannen, peilbesluiten en optimalisatiestudies op basis van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR).

Procesbegeleiding vanuit inhoudelijke kennis

Procesbegeleiding vanuit onze inhoudelijke kennis over het waterbeheer. Hierbij gaat het om het begeleiden van interactie met eigen organisatie en diverse stakeholders. Daarbij staan het realiseren van bewustwording, urgentiebesef en draagvlak bij betrokken partijen centraal. Wij sturen hierbij vanuit de inhoud het proces aan en zorgen ervoor dat de complexe materie voor iedereen begrijpelijk is.

Optimalisatie in ontwerpvraagstukken

Optimalisatie in ontwerpvraagstukken, waarbij onze specialisten al in een vroeg stadium rekening houden met toekomstig beheer en onderhoud.

Slimme financiële constructies

Het bedenken van slimme financiële constructies (zoeken naar win-winsituaties, combinatie van functies).

Optimaliseren met dashboards

Optimalisering in aanleg, onderhoud en operationeel beheer, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van dashboards voor de centrale sturing en optimalisatie van het functioneren van het watersysteem (peil-, maai- en calamiteitenbeheer). Deze dashboards werken op basis van verschillende modellen die we zelf ontwikkelen en monitoringsgegevens die we verzamelen, opslaan en valideren. Hierbij ontwikkelen onze specialisten de technische kant, maar we hebben uiteraard ook alle aandacht voor de operationele kant (zoals draagvlak bij mensen in het veld).

Gerelateerde diensten