Een tweede leven voor een gebouw begint met zicht op een nieuwe kasstroom

Om de mogelijkheid te beoordelen, onderzoeken we in welke mate aan de volgende zes voorwaarden voor succesvolle herbestemming en hergebruik wordt voldaan:
  1. een concrete vraag naar ruimte in de buurt
  2. een programma dat past in het pand
  3. een business case die sluit
  4. een pragmatische instelling bij het omgevingsrecht
  5. een financier die wil lenen of investeren
  6. een hoogste en beste prijs die wordt betaald

De bestemmingen waarmee aan deze voorwaarden wordt voldaan, vormen de basis voor waardering van de residuele waarde van de kasstroom uit de nieuwe functies.

We zijn beschikbaar om deze solide evaluaties op te stellen, resulterend in een rapport waarin we de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebouw beschrijven. Hiervoor doen wij onderzoek naar de marktbehoefte aan diverse omgevingsrechtelijke bestemmingen en gebruikstypologieën.
Ook kunnen wij voor u als beoogd huurder op zoek gaan naar niet alledaagse invulling van de huisvesting die bij u past.

Het kan hierbij gaan om:
  • Voormalig commercieel leegstaand vastgoed, zoals kantoren, bedrijfspanden en winkelpanden
  • Voormalig maatschappelijk monumentaal vastgoed, zoals gemeentehuizen, theaters, kerken, kloosters, scholen, bejaardenhuizen of ziekenhuizen
  • Militair erfgoed, zoals gevangenissen, kazernes, forten en kastelen
  • Industrieel erfgoed, zoals fabrieken, gemalen, torens, havengebieden en fabrieksterreinen

Enkele van onze opdrachtgevers zijn het Rijksvastgoedbedrijf, Het Bisdom Haarlem, De Parochie van HH. Martelaren van Gorkum (Koogzaandijk), Philips Real Estate (Evoluon Eindhoven) en RpG Vastgoed (Utrecht; fabriekscomplex Veendam).

Gerelateerde diensten