Wanneer en welk onderhoud?

Onderhoud aan de wegen is noodzakelijk als het gaat om duurzaamheid, bereikbaarheid en veiligheid. Te laat onderhoud uitvoeren zorgt voor extra kosten, irritatie bij de weggebruikers. Te vroeg uitvoeren vaak voor onnodige kosten. Maar wat is nu het optimale moment voor onderhoud?

Kennis en ervaring

Keuzes maken in wegonderhoud is niet eenvoudig. Naast technisch kennis is ook ervaring zeer belangrijk. Die hebben wij allemaal in huis. Wij adviseren al decennia lang onze klanten (Gemeenten, Provincies, RWS, Waterschappen). Waar nodig komen wij met creatieve oplossingen. Wij zorgen voor een goede onderbouwing van het advies voor onderhoud en voeren waar nodig aanvullend onderzoek uit (deflectiemeting, boring, maatregeltoets). We maken waar nodig gebruik van de laatste computermodellen (OIA, Care, etc) voor het bepalen van de restlevensduur van de weg.

Een advies op maat

Wij stellen voor u een advies op maat op voor onderhoud, in samenwerking met u en rekening houdend met uw specifieke situatie, belangen en eisen. Een advies waar u verder mee kunt.