Omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s

Wij passen deze integrale werkwijze iedere dag toe, in samenwerking met ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Zo signaleren en benutten deze overheden de kansen die de invoering van de Omgevingswet biedt.

 
Omgevingsvisie
Energietransitie, digitalisering, klimaatadaptatie, gezondheid, participatie en de ontwikkeling naar een circulaire economie: als gemeente en regio’ staat u voor complexe opgaven op maatschappelijk en ruimtelijk gebied.
Lees meer >
VAN OMGEVINGSVISIE NAAR OMGEVINGSPROGRAMMA ÉN OMGEVINGSPLAN | Royal HaskoningDHVOmgevingsprogramma
Wat houdt het omgevingsprogramma in? Waarom zou een omgevingsprogramma opgesteld moeten worden?
Lees meer >
 
Stad | Royal HaskoningDHVOmgevingsplan
Hét kerninstrument van de Omgevingswet is het omgevingsplan. Een staalkaart kan worden gebruikt bij het opstellen van een omgevingsplan.
Lees meer >
 

De Omgevingswet als katalysator voor uw maatschappelijke opgaven

De implementatie van de Omgevingswet is niet eenvoudig, maar met de juiste aanpak biedt de Omgevingswet ook aanzienlijke kansen. In onze visie is de Omgevingswet een katalysator: de wet maakt het mogelijk om de complexe opgaven van vandaag en morgen integraal aan te pakken. Implementatie van de Omgevingswet is hierbij niet een doel op zich. Het is een middel om richting te geven aan uw maatschappelijke opgaven en om de juiste balans te vinden tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Hoe wij overheden hierbij ondersteunen?

Lees stories

Integraal werken in een veranderend speelveld

In onze integrale aanpak verbinden we complexe opgaven met elkaar. Dat vraagt om betrokkenheid van vele stakeholders. Van de overheden vraagt dit een daarbij passende rolopvatting (sturingsfilosofie) en werkwijze. Royal HaskoningDHV helpt bij deze sturing en ondersteunt overheden bij de soepele implementatie van de Omgevingswet. Vroegtijdige participatie en digitalisering zijn hierbij cruciale factoren. Benieuwd hoe wij organisaties met de implementatie helpen?