Alle regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld in één nieuwe wet: de omgevingswet. De nieuwe wet vervangt losse regelgeving en zorgt voor meer duidelijkheid en eenvoud. De omgevingswet is niet alleen een wetswijziging maar vraagt ook om een andere manier van werken. Er is meer ruimte voor initiatief, participatie en lokaal maatwerk. Dit maakt dat de omgevingswet niet alleen consequenties heeft voor overheden, maar ook voor bedrijven en inwoners.

 

Er verandert veel met de nieuwe omgevingswet, dit brengt vaak onzekerheid met zich mee. Tegelijkertijd vraagt de omgevingswet om een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Royal HaskoningDHV heeft jarenlange ervaring over de volle breedte van de opgave en kan dus bij uitstek meer houvast bieden in een samenhangende aanpak om uw organisatie ‘omgevingswet-proof’ te maken.

RoyalHaskoningDHV heeft veel ervaring met participatie, integraal werken, procesmanagement en implementatietrajecten  op het gebied van de omgevingswet.

Verbinder overheden en bedrijven

Vanaf het prille begin zijn onze adviseurs betrokken bij de omgevingwet. Wij hebben meegeschreven aan de wet, doen onderzoek naar de impact en ondersteunen overheden en bedrijven bij de implementatie van de omgevingswet. Wij zijn thuis is zowel het bedrijfsleven als de publieke sector, hierdoor kunnen wij deze twee werelden dan ook als geen ander verbinden.

Wij bieden ondersteuning aan op de volgende onderwerpen:

  • Hoe implementeert u de omgevingswet?
  • Wat is de impact van de omgevingswet op uw organisatie?
  • Hoe zet u de nieuwe instrumenten in de omgevingswet optimaal in?
  • Hoe bereid u zich voor op de digitalisering in de omgevingswet?
  • Wat is de invloed van de omgevingswet op bedrijven?

Overzichtelijk integraal verandertraject

We bieden een integraal verandertraject in het kader van de omgevingswet. Onze gefaseerde werkwijze is geënt op 3 stappen:

  1. Richten. We bepalen uw ambitie en strategie voor de implementatie van de omgevingswet
  2. Inrichten. We bereiden uw organisatie samen voor. Denk aan werkprocessen, digitalisering, cultuur en vaardigheden.
  3. Verrichten. Met u ontwikkelen we de nieuwe kerninstrumenten van de omgevingswet.

Implementatie van de omgevingswet

De invoering van de omgevingswet gaat om méér dan het bundelen van bestemmingsplannen en structuurvisies. De omgevingswet gaat om een andere manier van werken en het maken van een samenhangend beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingswet geeft daarin alle ruimte om de implementatie vorm te geven op een manier die bij u en uw ambitie past. Wij ondersteunen u graag in de zoektocht naar de juiste implementatiestrategie in uw gemeente, provincie of waterschap.

RoyalHaskoningDHV heeft veel ervaring met participatie, integraal werken, procesmanagement en implementatietrajecten. Deze ervaringen hebben wij al vaak mogen inzetten bij verschillende overheden. Bert Groffen, Senior Adviseur Royal HaskoningDHV: ”Ons motto is leren door te doen. Samen bepalen we eerst uw ambitie en ontdekken dan lerendewijs samen hoe wij uw organisatie omgevingswet-proof maken”.

Wat zijn uw implementatie uitdagingen met betrekking tot de omgevingswet? Neem contact op met Bert Groffen en ga erover in gesprek.

Impact van de omgevingswet

De omgevingswet verandert veel, hierdoor kan het lastig zijn om de impact op uw organisatie te voorspellen. RoyalHaskoningDHV helpt u overzicht in deze grote opgave te krijgen. Door middel van een integrale Quickscan creëren wij een beeld van waar uw organistie staat en doen wij aanbevelingen voor het vervolg.

Wij voerden in de gemeente Midden Groningen een Quickscan uit door werknemers uit 9 disciplines te interviewen. Dit resulteerde in een helder rapport inclusief aanbevelingen voor de hele gemeente. Daan Smit, Projectmanager Royal HaskoningDHV: ”Een Quickscan is een geweldig middel om een gedeeld beeld over de gevolgen van de omgevingswet voor een organisatie te krijgen”.

Meer weten over onze Quickscan? Neem contact op met Daan Smit.

Nieuwe instrumenten in de omgevingswet

Deomgevingswet omvat een aantal nieuwe instrumenten. Omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s en projectbesluiten, het zijn stuk voor stuk nieuwe instrumenten waarmee we moeten leren werken. Jan-Willem Geuke, planologisch jurist bij Royal HaskoningDHV: “Het beste is gewoon te beginnen. Wij helpen met het conreet maken van de nieuwe instrumenten omgevingsweten de daarbij horende werkwijze. Dat doen we door samen een pilot te starten, bijvoorbeeld gericht op het opstellen van een proef-omgevingsplan voor een bepaalde wijk of een pilot omgaan met de afwegingsruimte. Zo leert u al doende over de nieuwe regels, de andere manier van werken, en over kansen en valkuilen”.

Royal HaskoningDHV is betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten -zoals staalkaarten- en daardoor goed op de hoogte. Royal HaskoningDHV koppelt daarmee haar lange planologische ervaring aan de nieuwe instrumenten en biedt zo de kans om te experimenteren met de mogelijkheden die de nieuwe instrumenten bieden.

Wilt u informatie over de instrumenten? Neem contact op met Jan-Willem Geuke en bespreek de mogelijkheden.

Digitalisering en DSO

De omgevingswet gaat gepaard met een grote digitaliseringsopgave. Er wordt een nieuw Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit DSO zorgt voor minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, maar vraagt om grote aanpassingen van overheden. Bij het ontwerpen van wet- en regelgeving moet rekening worden gehouden met de digitaliseerbaarheid. De koppeling tussen digitalisering en toepassing verkennen wij graag met u in de praktijk. 

OMGEVINGSWET EN BEDRIJVEN

Ook bedrijven gaan de gevolgen merken van de nieuwe omgevingswet. Waar een bedrijf zich nu nog moet houden aan de Wet milieubeheer, wordt dat straks vervangen door de omgevingswet. In de omgevingswet gaat het niet meer over inrichtingen met nadelige gevolgen voor het milieu, maar over milieubelastende activiteiten. Dat betekent dat een bedrijf in beeld moet brengen welke activiteiten plaatsvinden en welke regels gelden per activiteit. Jurgen van den Donker, expert omgevingswet en bedrijven: “De impact op bedrijven is soms groter dan gedacht. Het is belangrijk om tijdig een impactanalyse uit te voeren zodat je weet wat er verandert en waar je je op voor moet bereiden”.

Daarnaast moeten bedrijven onder de nieuwe wet de omgeving betrekken bij plannen. Jurgen van den Donker: “Zie participatie binnen de omgevingswet als een kans. Een omgevingsanalyse en een daarop afgestemd participatieplan helpen bij het bepalen welke stakeholders op welke manier betrokken worden. Hiermee sorteer je voor op de veranderingen en heb je tegelijkertijd een goed voorbereid plan van aanpak voor de dialoog met de omgeving.”

Welke invloed heeft de omgevingswet op uw bedrijfsactiviteiten? Bespreek het met Jurgen van den Donker.

Lees meer hier

 

"Met onze overzichtelijke, integrale aanpak werken we samen met u aan het ‘omgevingswet-proof’ maken van uw organisatie. Laten we het gewoon samen gaan doen!"

Bert Groffen, senior adviseur en expert omgevingswet Royal HaskoningDHV