Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen is ook voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) van groot belang. Royal HaskoningDHV begeleidt hierbij veel MKB-sectoren branchegewijs. Wellicht wil uw branchevereniging vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar weet u nog niet precies hoe en wat. Ondernemers, uw leden, zien ook dat dit kansen geeft, maar het mag niet veel geld en inspanning kosten. Er moet vooral zichtbaar worden wat die inspanning oplevert. U wilt concrete MVO-thema’s naar uw leden kunnen communiceren met realistische doelstellingen en tools. 

Voor iedere branche is maatwerk gewenst bij het vormgeven van MVO. Onze aanpak is er op gericht het onderwerp concreet te maken voor de gehele branche, zodat zowel uw branchevereniging als de individuele ondernemers ermee aan de slag kunnen. Wij zetten onze ervaring in voor het realiseren van een breed draagvlak binnen uw branche en het maken van een concretiseringslag richting de dagelijkse praktijk.

De MKB-desk

De MKB-desk van Royal HaskoningDHV vertaalt ingewikkelde zaken naar praktische oplossingen voor MKB-bedrijven. Onze hoogwaardige kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en duurzaam ondernemen wordt zo toepasbaar voor MKB-bedrijven. Daarnaast is de MKB-desk de huisadviseur van diverse brancheorganisaties. Belangrijk in onze relaties is wederzijds vertrouwen gericht op de lange termijn. De persoonlijke benadering staat voorop. 

Ondersteuning

Royal HaskoningDHV ondersteunt brancheorganisaties onder andere met:

  • Het inventariseren van MVO- kansen, -risico’s en best practices
  • Het opzetten van de branche ‘Agenda voor de Toekomst’
  • Het geven van workshops voor leden over MVO, wetgeving, duurzaam inkopen en arbo
  • Het ontwikkelen van digitale MVO-scans
  • Het beoordelen van criteria voor duurzaam inkopen van de overheid en dit vertalen naar praktische handvatten
  • Het opzetten van een digitaal register Milieuwetgeving
  • Het opzetten van een digitaal MVO-dossier
  • De uitreiking van de prijs voor ‘Duurzame Ondernemer van het Jaar’
  • Het schrijven van een Milieuhandboek met onderdelen over duurzaam ondernemen

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht