Het onderhouden, restaureren, renoveren of verbouwen van een (rijks)monument vraagt om gedegen expertise. Royal HaskoningDHV is door haar jarenlange ervaring specialist in de aanvraag van subsidies, vergunningen en aanpassingen in het omgevingsrecht en het omschrijven van uw monument in het monumentenregister.

Om de kwaliteit en eventuele gebreken van uw monument(en) te inspecteren, komen onze monumenteninspecteurs naar u toe, stellen expertiserapporten op en geven leverancier-onafhankelijke second opinions. Onze monumentenadviseurs bekijken welke verbeteringen aan uw monument mogelijk zijn en beschrijven en detailleren de mogelijkheden tot verduurzaming van uw monument.
Wij kunnen daarnaast conditiemetingen uitvoeren van uw monumenten resulterend in een duurzame meerjaren onderhoudsplan. Ook de uitvoering van onderhoud, verbouwing en restauratiewerkzaamheden kunnen wij voor u begeleiden.

Voor uw monument is het belangrijk dat het oorspronkelijke ontwerp in ere gehouden wordt en dat verbouwingen aansluiten op de historische kwaliteit en waarde van het monument, wij denken hierin actief met u mee. Desgewenst begroten en begeleiden we de uitvoering van de aanpak.

Om ervoor te zorgen dat uw projecten soepel, snel en effectief verlopen, zijn wij als coördinerende partij continu in nauw overleg met omgevingsdiensten, consulenten van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed, monumentaal (bouwkundige) aannemers en architecten.