Royal HaskoningDHV stond aan de wieg van milieueffectrapportages in Nederland en is blijvend betrokken bij de doorontwikkeling van dit instrument. Wij hebben een leidende positie in (milieu)effectstudies voor onder andere de luchtvaart, mobiliteit, infrastructuur, havens en vaarwegen, delta’s en watermanagement, landelijke en ruimtelijke ontwikkelingen, industrie, energie en mijnbouw.

Royal HaskoningDHV biedt milieueffectrapportages en planstudies aan voor een breed scala van sectoren, zoals de luchtvaart, mobiliteit, infrastructuur, havens en vaarwegen, delta’s en watermanagement, landelijke en ruimtelijke ontwikkelingen, industrie, energie en mijnbouw.

Royal HaskoningDHV stond aan de wieg van milieueffectrapportages in Nederland en is blijvend betrokken bij de doorontwikkeling van dit instrument. Daardoor sluiten wij met onze advisering en studies naadloos aan op uw wensen, planning of ontwerpproces, bij alle wettelijke verplichtingen en het publieke besluitvorming- of vergunningsproces. Indien gewenst kunnen wij dit expliciet doen vanuit het perspectief van internationale geldschieters, en beantwoordend aan de eisen van de IFC. Daarnaast  bieden wij kritische due diligence aan om de milieu- en sociale risico's in complexe projectfinanciering te reduceren.

Royal HaskoningDHV combineert jarenlange ervaring met het assessmentproces, de milieu- en sociale kwesties, alsook met een grondige kennis van de activiteiten die zijn onderworpen aan beoordelingen.

Wij bieden een breed scala van diensten aan op het gebied van (milieu)effectstudies, variërend van strategisch advies, het formuleren van onderzoek en het beleid, capaciteitsopbouw en training, ondersteuning en bijstand bij effectbeoordelingsprocedures en publieke inspraak tot aan de uitvoering van effectbeoordelingen zelf.

Een overzicht van onze diensten en onze aanpak van specifieke marktsectoren ziet u hieronder.

Producten en services

 • Milieueffectrapportage
 • Project-MER (EIA)
 • Plan-MER / Strategische Milieubeoordeling (SEA)
 • Maatschappelijk Effect Evaluatie en Social Impact Management (SIA)
 • Gezondheid Effect Studies (GES)
 • Stakeholder management, publieke participatie
 • Milieu- en sociaal beheer planning
 • Toezicht en evaluatie
 • Due diligence
 • Uitbestedingen, capaciteitsopbouw en training
 • Strategisch beleid
 • Regionale, ruimtelijke en milieu masterplanning.

Onze aanpak voor de marktsectoren


Contact

Paul Eijssen

Strategic Consultant Environmental Assessment

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten

Gerelateerde diensten