Vanaf de eerste ontwerpfase van nieuwe of aanpassingen aan installaties dient er aandacht te worden besteed aan de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu. Bij elk ontwerp zou de veiligheidsfilosofie een leidend principe moeten zijn. De veiligheidsfilosofie wordt deels ingevuld door regelgeving, ontwerprichtlijnen en (eigen) ontwerpstandaarden.

In sommige industrieën zoals de olie, gas en (petro) chemische industrie vragen de autoriteiten om dit uit te werken in een zogenaamde Veiligheidsrapporten (en voor de offshore installaties in zogenaamde Safety Cases). De doelstelling van zo'n rapport is om te demonstreren dat de installatie veilig is en dat risico's worden beheerst tot een aanvaardbaar niveau (ALARP [As Low As Reasonably Practicable]).

Wij bieden de volgende services:
 • Opstellen van een veiligheidsrapport (VR) conform BRZO-wetgeving;
 • Uitvoering van kwalitatieve en kwantitatieve risico assessments (ALARP studies), PHA, HAZID, HAZOP, SIL, LOPA en QRA;
 • Operationeel risicomanagement (BowTie model);
 • Uitvoering van Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) en Fault Tree Analysis (foutenboomanalyse);
 • Opstellen van explosieveiligheidsdocument (ATEX 153 voorheen ATEX 137);
 • ATEX, HAZOP, SIL en BowTie in-company trainingen;
 • Opzetten van prestatienormen voor veiligheid kritische systemen;
 • Opstellen van industriële brandveiligheid rapportages.

Additionele services voor de offshore - industrie:
 • Het opstellen van een Safety Case;
 • Assessment of facilities for escape, evacuation and rescue analysis (EERA);
 • 3-D modellen voor rook en brandeffecten, Computational Fluid Dynamics (CFD);
 • Uitvoeren van brand- en explosie risicoanalyses;
 • Human factor engineering;
 • Uitvoeren van specifieke offshore veiligheidsstudies o.a. veiligheidsstudie over scheepsbewegingen op zee, helikopter transport en het hijswerkzaamheden op offshore platformen.

Gerelateerde diensten