De door Royal HaskoningDHV ontwikkelde webapplicatie SoDACo (Soil Data Analysis & Compliance) helpt u om alle bodem- en grondwaterdata van uw bedrijf beter te managen. Met deze toegankelijke app beheert u namelijk zelf alle informatie over de bodem- en grondwatergesteldheid. U maakt eenvoudig totaaloverzichten en kunt de data op gedetailleerde kaarten inzien. Ook is het mogelijk om (langjarige) trendanalyses te maken. De gegevens zijn altijd up-to-date, veilig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (CROW 400). 

Wie kunnen deze app gebruiken?

Het belang van de bodem groeit en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij bedrijven. Door de verschillende vormen van bodemverontreiniging (grond, grondwater en waterbodem), vele procedures en meldingen, alsook het grote aantal rapporten met bodemdata is dit voor veel bedrijven lastige materie. In de praktijk ontbreekt vaak een totaaloverzicht van de bodemkwaliteit, wat leidt tot financiële en compliance risico’s. Daarnaast is het een uitdaging om op basis van data een inschatting te maken van de risico’s bij bodemwerkzaamheden. 

Inzicht krijgen in de bodemkwaliteit en voldoen aan de (nieuwe) bodemwet- en regelgeving wordt daarom steeds belangrijker. SoDACo is geschikt voor partijen die informatie willen hebben over hun mogelijk verontreinigde bodem of bedrijven die stoffen gebruiken die mogelijk voor verontreiniging zorgen, bijvoorbeeld tankopslag- of chemische bedrijven. Ook overheden die grond voor woningbouw of infrastructuur in gebruik willen nemen, kunnen deze applicatie inzetten.

Actuele Data

Dagelijkse updates van de bodemdata bieden een betrouwbaar totaaloverzicht van de verontreinigingssituatie op elke bedrijfsspecifieke werklocatie. SoDACo ontsluit namelijk alle beschikbare bodeminformatie uit de bodemdatabase Terra Index. Hierdoor bent u verzekerd van actuele data uit verschillende bronnen en van verschillende partijen, overzichtelijk gerangschikt binnen één systeem. Met de app kunt u op elke bedrijfslocatie in een afgesloten online omgeving werken, waardoor u zelf controle heeft over alle data en niet langer afhankelijk bent van derden.

Snel en makkelijk

SoDACo is 24/7 online. Daarnaast is de app zeer gebruiksvriendelijk, zodat ook medewerkers zonder specialistische opleiding met de app uit de voeten kunnen. De userinterface is geheel naar wens aan te passen. Zo is alle informatie helder en overzichtelijk te rangschikken door uw medewerkers op de manier die zij prettig vinden. Met de SoDACo app bespaart u kosten, omdat u sneller en efficiënter werkt en minder externe kennis nodig heeft.

Veilig en compliant 

Door de actuele analyse van de bodemdata heeft u direct inzicht in mogelijke risico’s bij bodemwerkzaamheden. Bovendien biedt SoDACo een aanvullende tool die deze risico’s toetst aan wettelijke verplichtingen vanuit de CROW 400-richtlijn. Dit maakt een efficiënte en veilige uitvoering van bodemwerkzaamheden mogelijk en zorgt ervoor dat u bijvoorbeeld vragen van bevoegd gezag snel kunt beantwoorden.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over SoDACo of heeft u interesse in een gratis proefversie? Neem dan contact op met Nora Pitz of Anissa el Masoudi.