Onze marktonderzoekers, concept ontwikkelaars en financiële experts werken aan concrete antwoorden en oplossingen in elke fase van een project: van eerste idee en initiatief voor een gedurfd ontwerp tot en met de technische realisatie van een geslaagd en gedragen project.

Met onze onderzoeken en adviezen geven onze adviseurs antwoord op de vraag of een ruimtelijke investering markttechnisch haalbaar is, of deze maatschappelijk verantwoord is en tevens economisch zal renderen. Royal HaskoningDHV adviseert daarbij vanuit vier invalshoeken:
  1. De markt-technische invalshoek richt zich op de afstemming van vraag en aanbod: welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er in markten, en welke kansen biedt dat voor investeringen?
  2. De ruimtelijk-economische invalshoek richt zich op de situering en fasering van economische ontwikkelingen, en op het programma van eisen van de beoogde doelgroepen.
  3. De financieel-economische invalshoek richt zich op vragen over de economische effecten van investeringen ( geld, werkgelegenheid, maatschappelijke kosten en baten), en op de vraag of investeringen financieel haalbaar zijn.
  4. De financieel-organisatorische invalshoek richt zich onder meer op de samenwerking van publieke en private partners in projecten, op de mogelijkheden van subsidiëring en financiering door derden, en op de (financiële) organisatie van een project.

In onze aanpak verbinden wij onze kennis van markten, economie en exploitaties met ruimtelijke planning, stedenbouw en strategisch inzicht in bestuurlijke en juridische afwegingen. Door de inbedding van onze adviseurs in een multidisciplinaire organisatie kunnen we gericht inspelen op brede vraagstellingen van onze opdrachtgevers in de publieke en private sector.

Gerelateerde diensten