De omgeving van organisaties verandert voortdurend. Door technologische voortuitgang, incidenten en maatschappelijke ontwikkelingen is meer kennis voorhanden, veranderen de verwachtingen van stakeholders (werknemers, omwonenden, overheden, belangengroepen, etc.) en worden zij kritischer en mondiger. Ook wet- en regelgeving en internationale standaarden veranderen mee.

Regie in eigen hand: ‘to be in control’

Deze veranderende omgeving vraagt om transparantie en een voortdurend inzicht in de processen en prestaties van organisaties. Royal HaskoningDHV begrijpt deze veranderende context en de impact die het heeft op organisaties. Onze experts en adviseurs hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van organisaties en het aandragen van passende oplossingen om de regie over de eigen bedrijfsvoering onder controle (“in control”) te houden.

Managementsystemen en ISO-normen

Een managementsysteem biedt de structuur en handvatten om deze controle in stand te houden en te verbeteren. Dit kan voor een specifiek focusgebied, zoals milieu, arbeidsveiligheid, kwaliteit of assetmanagement. Echter, een integrale benadering geniet waar mogelijk de voorkeur.

Vaak is een managementsysteem gebaseerd op één of meer ISO-normen en/of -richtlijnen, zoals:

  • ISO14001 voor milieumanagement;
  • OHSAS18001/ ISO45001 voor Arbo-management;
  • ISO22313 voor continuïteitsmanagement.

Royal HaskoningDHV ondersteunt organisaties bij het opzetten, beheersen en verbeteren van hun managementsysteem. Het sluitend krijgen van de plan-do-check-act-cyclus blijft hierbij een constante uitdaging. Als graadmeter voor de implementatie van diverse processen spelen audits een belangrijke rol. Wij begeleiden organisaties met het zelf uitvoeren van audits of voeren deze audits in opdracht uit.

Compliance management

Door het complexer worden van wet- en regelgeving, en incidenten in het verleden, is compliance management een steeds belangrijker onderdeel geworden van managementsystemen. Het hebben van lijstjes is niet meer voldoende. De nadruk ligt nu op het aantoonbaar weergeven van de vertaling van abstracte regels naar de praktische borging in de bedrijfsvoering. Wij stippelen samen met organisaties de route uit die het beste past bij hun behoeften, wensen en bedrijfscultuur zodat zij zelf kunnen aantonen dat ze ‘in compliance’ zijn en blijven.

Contact

Mirjam van der Velde

Senior HSE Consultant management

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Paul Molenberg

Senior HSE Consultant

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht