Voor besluitvorming over publieke of publiek-private investeringen is het noodzakelijk dat de sociale wenselijkheid, nut en noodzaak van de specifieke investering worden onderzocht. 

Wij bieden onze klanten een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) die de maatschappelijke kosten en baten (welvaartseffecten) in termen van geld uitdrukt. Hiermee kan het maatschappelijk rendement worden vergeleken met de financiële return on investment. We maken hierbij gebruik van de discounted cash flow-methode om de projectalternatieven met elkaar te vergelijken.

De MKBA resultaten bieden een goed middel om de verschillende projectalternatieven onderling te vergelijken en ook om details van de alternatieven te verduidelijken naar de belanghebbenden. 

Onze MKBA's leveren transparante informatie om het besluitvormingsproces te ondersteunen. 

Contact

Gerelateerde diensten