Afstemmen van wegonderhoud

Uw gemeente voert jaarlijks een visuele inspectie volgens de CROW uit en vervolgens berekent een beheerprogramma (op basis van CROW publicatie Wegbeheer) de (theoretische) basis-onderhoudsbegroting. Maar gaat u op basis van dit resultaat onderhoud uitvoeren? Vaak is aansluitend onderzoek nodig om verfijning aan te brengen in uw onderhoudsplan. Wij noemen dit de maatregeltoets.

Onafhankelijk advies

Onze mensen zijn opgeleid om op een kritische manier naar het voorgestelde onderhoud te kijken. Zij weten waar ze naar moeten kijken, hebben ervaring met verschillende beheerders en kijken breder dan alleen naar het onderhoud. Onze specialisten nemen samen met de beheerder het onderhoud van de komende twee jaren onder de loep en dat doen we ook op de weg zelf. Bij complexe vraagstukken wordt een specialist geraadpleegd. Er wordt ook rekening gehouden met Overig onderhoud, zoals rioolrenovaties en herinrichting van groen, dit nemen we ook mee in ons advies. Deze brede blik geeft de beheerder de mogelijkheid om afgewogen keuzes te maken.

Inzicht in het onderhoud

Door de maatregeltoets samen met onze mensen uit te voeren heeft u op een afgewogen manier overzicht gekregen in het onderhoud. Er is rekening gehouden met zowel de wegen als de ruimte daaromheen.