Met Life Cycle Costing (LCC) worden gebouwen uit economisch oogpunt met elkaar vergeleken. Kwalitatieve aspecten en bijbehorende financiële effecten, zowel op korte als op lange termijn, worden zichtbaar gemaakt. Op deze manier kan in elke fase van de levenscyclus een evenwichtige beslissing worden genomen en kunnen de kosten en opbrengsten op elk gewenst moment geoptimaliseerd worden.

Opbrengsten

We zien dat onze klanten steeds vaker uitgaan van LCC. Deze LCC-benadering is vaak niet meer dan een traditionele kostencalculatie zoals die in verschillende normen is vastgelegd. Wij helpen onze klanten door naar de opbrengsten over een bepaalde periode te kijken. Dit geldt niet alleen voor investeringen en bedrijfskosten die gerelateerd zijn aan het gebouw, maar ook voor de effecten van de keuze voor duurzaamheid op gezondheid, productiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Opbrengsten zijn leidend bij het bepalen van wat de gebouwen mogen kosten.

DUBO-versneller

Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van gebouwen die nu en in de toekomst waardevol zijn. Deze benadering noemen wij de 'DUBO-versneller'-methode. Vanaf het eerste begin maakt u strategische keuzes, die tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw worden terugverdiend. Eerder genomen beslissingen kunnen tijdens de ontwerp- en bouwfase en ook tijdens de operationele fase worden aangepast.