Een belangrijk aspect voor succesvol contract- en projectmanagement is kosten- en budgetcontrole. Bouwen zonder financiële verrassingen en zonder toe te geven op kwaliteit vereist specialistische kennis op vele gebieden. Daarom is kostenmanagement sterk vertegenwoordigd binnen Royal HaskoningDHV. Het gaat niet alleen om kostenanalyse en het doorrekenen van de verschillende ontwerpvarianten, maar ook om inzicht in marktontwikkelingen, fluctuaties op de markt voor bouwmaterialen, ervaring met onderhandelen en inkopen en Life Cycle Costing (LCC).

Royal HaskoningDHV heeft een team van specialisten op het gebied van kostenmanagement dat gestructureerd hun professionele kennis en engagement inzet om projectdoelstellingen ten aanzien van kwaliteit, deadlines en begroting te behalen. Ze worden ondersteund door onze eigen kennisgroep bestaande uit LCC- en kostenmanagementspecialisten.

Onze bouwkostenconsultants werken nauw samen met andere specialisten van Royal HaskoningDHV. Tijdens de ontwerpfase staat het verminderen van de bouwkostenrisico's centraal door de verwachte bouwkosten te monitoren en waar nodig alternatieven te onderzoeken. In de aanbestedings- en contractvormingsfase adviseren wij over de beste aanbestedingsstrategie en de prijsvormingsprocedure met de aannemer. Tijdens de uitvoeringsfase staat budgetbewaking centraal.

Wij onderscheiden ons in de markt door het geven van gedegen kostenadvies, vanaf het begin van het project tot en met de oplevering van het projectresultaat. Wij hebben zowel nationale als internationale kostenkennis. We hebben het bijzondere voordeel te werken in een multidisciplinaire organisatie. Onze directe collega’s zijn gespecialiseerd in elke denkbare technische discipline. In tegenstelling tot de meeste kostenmanagement bureaus wordt ons advies altijd direct gevoed vanuit de technische kennis.