De webinar samen met Koninklijke VEMW leverde opvallende inzichten op ten aanzien van herziening BREF, afzetting en corrosie, minimalisatie chemicaliën en minder koelwater. 

Tijdens het door Koninklijke VEMW en Royal HaskoningDHV georganiseerde koelwaterwebinar van 26 november jl hoorden de bijna 100 deelnemers ondermeer de volgende opvallende ontwikkelingen voor koelwater:

  • een sterk pleidooi van Antoine van Hoorn (VonkWater/SKIW) voor herziening BREF/BAT koelwater. Uit zijn koelwaterenquête (mede namens SKIW) blijkt dat 30% van de respondenten afgelopen jaren problemen heeft gehad met afzettingen en corrosie! Er is dus werk aan de winkel!
  • resultaten van lab- en pilottesten voor conditionering koelwater door Evides Industriewater leiden tot de conclusie dat minimalisatie van chemicaliën in combinatie met filtratie een lage blowdown oplevert;
  • de oude BREF koelwater (2001!!) zegt: 'meer koelen met minder energie'. Echter, vanwege de watertekorten in Nederland zou het moeten zijn: 'meer koelen met minder water' aldus collega Gerard van Houwelingen die ook sprak over de nieuwe grote behoefte aan koeling bij datacenters. 

Voor meer informatie over deze webinar of vragen over (koel)water, kunt u contact opnemen met de auteurs.

Gerelateerde projecten

Contact

Toon meer contacten