Royal HaskoningDHV begeleidt bedrijven bij de invoering van de ISO 26000 richtlijn. ISO 26000 is de internationale richtlijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn bouwt voort op bestaande internationale richtlijnen en afspraken en biedt een complete kapstok bij het verankeren van duurzaamheid in uw bedrijfsvoering. De richtlijn is opgebouwd uit zeven kernonderwerpen binnen een schil van zeven algemeen geldende principes. Centraal staat de betrokkenheid van stakeholders.

De ISO 26000 is niet certificeerbaar en daarom een richtlijn en geen norm. Dit maakt het een goede begeleiding van een implementatieproject van essentieel. 

Implementeren

Bij de implementatie van de richtlijn is het belangrijk om een effectieve vertaling van de algemene richtlijn naar de specifieke bedrijf- en marktsituatie van de betreffende organisatie te maken. Royal HaskoningDHV heeft hiervoor een in de praktijk bewezen systematiek ontwikkeld. Ook is een benadering uitgewerkt om de implementatie te formaliseren en te koppelen aan bestaande procedures en prestatie-indicatoren binnen een organisatie.

Onze visie op de implementatie van de ISO 26000 in de praktijk is typerend voor onze manier van werken. Een implementatieproject bouwt voort op bestaande MVO-activiteiten binnen uw organisatie. Deze activiteiten worden geborgd en aangevuld. Daarbij wordt de nodige zorg besteed aan het creëren van een breed draagvlak. Onze aanpak is pragmatisch en voorkomt de situatie van een 'papieren tijger'. 

De toegevoegde waarde van Royal HaskoningDHV

De toegevoegde waarde van Royal HaskoningDHV bij een implementatietraject bestaat onder andere uit:
  • Onze ervaring met stakeholderonderzoeken
  • Onze vaardigheden op het gebied van projectmanagement en procesbegeleiding
  • Onze kennis en ervaring met het complete pallet van MVO-aspecten
  • Onze inhoudelijke kennis van de ISO 26000, bedrijfskundig georiënteerde praktijkervaring met het vertalen ervan naar een specifieke bedrijfssituatie en het invoeren in een organisatie
  • Onze tools en formats die we hiervoor beschikbaar hebben
  • Onze kennis van relevante normen zoals ISO 14001, OHSAS 18001 en SA 8000
Royal HaskoningDHV is uiteraard ook beschikbaar voor algemene advisering over de ISO 26000, zoals het geven van een presentatie of het houden van een interactieve workshop sessie.

Eindresultaat

Het implementatietraject bouwt voort op bestaande activiteiten en vormt een verdere professionalisering en volledige verankering van MVO aan de hand van ISO 26000. Zwaartepunten kunnen liggen op deelgebieden zoals de milieu-impact van productie en transport, HRM, duurzaam inkopen of maatschappelijke betrokkenheid.

Het eindresultaat va het traject bestaat concreet uit:
  • Een operationeel functionerende ISO 26000 systematiek, die waarborgt dat alle relevante sociale en milieubelangen worden meegenomen in de gehele bedrijfsvoering van de organisatie.
  • Een koppeling tussen de ISO 26000 kernonderwerpen en aandachtspunten enerzijds en de MVO-activiteiten, functionele afdelingen en werkprocedures binnen de organisatie anderzijds.
  • Een koploperspositie op het gebied van MVO en een voorbeeldfunctie voor andere partijen.