Het gaat ook niet meer op een sec een bouwproject of (ander) ruimtelijk project, maar om een beoogde ontwikkeling die in een veel ruimer kader van plek en omgeving moet worden bezien. Dat vraagt om een veel sterkere interactie met alle mogelijke betrokkenen in een wijdere omgeving dan het projectgebied sec. Wijzer geworden door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren weten we nu ook dat we nog zelden zullen werken aan een vastomlijnd, definitief project. Gebiedsontwikkelingen vragen tijd en over zo’n langere periode ontstaan onzekerheden over betrokken partijen, financiering, marktmogelijkheden, enzovoorts. Het uiteindelijke ontwerp is niet langer definitief, maar is flexibel, kan meebewegen met de veranderingen in de maatschappij en biedt ruimte voor tijdelijke oplossingen en voor de veranderingen die we nu nog niet kunnen voorzien. Een gebiedsontwikkeling moet bovendien op ieder moment afgebroken kunnen worden, zonder dat het resultaat een onafgemaakte indruk maakt. Dat vraagt nogal wat van opdrachtgevers, adviseurs en ontwerpers.

Om onzekerheden te kunnen reduceren moet gebiedsontwikkeling anno nu kleinschaliger, beter faseerbaar, flexibeler, beter gedragen en vooral integraler zijn dan ooit te voren. Om daar voor te kunnen zorgen werken wij voor vastgoedpartijen, woningcorporaties en overheden met interdisciplinair samengestelde teams. Door de omvang van ons bureau is in principe elke relevante discipline beschikbaar. Wij dragen zorg voor een kernteam dat het gehele project van begin tot eind op efficiënte en creatieve wijze leidt. Inhoudelijk specialisten worden ingeschakeld op het moment dat hun expertise gewenst is, zonder daarbij de aandacht te verliezen voor de zo belangrijke kruisbestuiving tussen de verschillende onderdelen.

Gezien de complexiteit en gesteund door de interdisciplinaire samenstelling van onze projectteams zijn wij in elk project weer op zoek naar innovaties. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer ontwikkelingsrechten, value capturing, DBFMO contracten, joint ventures en dergelijke.

Gerelateerde projecten