Vanwege een toenemende drukte op het spoor worden spoorprojecten steeds complexer, doordat een goede aansluiting op het bestaande spoornetwerk en de volgebouwde omgeving vereist is en de reizigers een hoog service niveau verlangen. Integraliteit - het op elkaar laten aansluiten van verschillende disciplines - wordt daardoor in toenemende mate een cruciale succesfactor van het spoorontwerp.

Integraal spoorontwerp

Royal HaskoningDHV werkt met alle spoorse disciplines als één team op dezelfde werkvloer om de integraliteit van het ontwerp te waarborgen. Onze kennis en ervaring in integraal spoorontwerp omvat:

  • baan- en spoorwegbouw
  • treinbeveiliging
  • bovenleiding en energievoorziening
  • civiele constructies
  • netwerkstudies (vervoer en dienstregeling)
  • stations
  • overwegen
  • projectmanagement.

Royal HaskoningDHV is één van de weinige bureaus die beschikt over alle vier de ProRail erkenningen: Treinbeveiliging, Bovenleiding en Energievoorziening, Baanbouw en Spoorwerk en Civiele Constructies

Gedurende het ontwerpproces werken we oplossingsgericht en volgens de methodiek van systems engineering. De eisen en wensen van u, de stakeholders en de randvoorwaarden uit de omgeving worden door ons in een Relatics database gezet en in samenspraak met u verder uitgewerkt.

Het integrale ontwerp wordt door een team van specialisten opgezet en vastgelegd in een 3-dimensionaal model, in veel gevallen uitgevoerd als BIM (Bouw Informatie Model). Dit is tevens de basis voor toetsing aan de functionele eisen, door middel van metingen of microsimulaties van zowel het spoornetwerk als reizigersstromen in stations.

Contact

Vacancies Railways & Stations | Royal HaskoningDHV

Gerelateerde diensten

Gerelateerde markten