Royal HaskoningDHV biedt een groot aantal prestatieborgingsdiensten aan, inclusief diensten die volgens BREEAM en LEED vereist zijn, als onderdeel van een bouwdienstencontract of afzonderlijk in de rol van prestatieborgingsautoriteit of -manager.

Prestatieborging is het proces waarbij wordt gezorgd dat installaties worden ontworpen, geïnstalleerd en functioneel getest en dat ze geschikt zijn om te worden bediend en onderhouden zoals in het ontwerp is voorzien.

Prestatieborging is belangrijk en wordt steeds belangrijker, omdat:
 • Er in het verleden geen of slechts in beperkte mate sprake was van prestatieborging, waardoor de meeste bestaande gebouwen niet functioneren conform de ontwerpdoelstelling.
 • De prestatievereisten voor gebouwen zoals binnenklimaat, Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en duurzaamheid steeds belangrijker worden.
 • Gebouwinstallaties steeds complexer worden.

Prestatieborging begint met de planning en omvat het ontwerp, de bouw, het opstarten, de overdracht en training en kan gedurende de gehele levensduur van het gebouw worden toegepast.

Royal HaskoningDHV biedt prestatieborging aan die is afgestemd op de eisen van de klant en het project. In de:

Ontwerpfase

 • Beoordelen en verbeteren van het Programma van Eisen van de eigenaar en/of de uitgangspunten van het ontwerp.
 • Beoordelen en verbeteren van de uitgangspunten van het ontwerp.
 • Ontwikkelen of beoordelen van het prestatieborgingsplan.
 • Integreren van de prestatieborgingsvereisten in de bouwdocumenten.
 • Beoordelen van het ontwerp voor prestatieborging, voordat de constructiedocumenten tijdens de bouwfase worden opgesteld.

Bouwfase

 • Beoordelen van de documenten van de aannemer die van toepassing zijn op de systemen die in gebruik worden genomen.
 • Verifiëren van de installatie en de prestaties van de in gebruik genomen systemen.
 • Ontwikkelen van een systeemhandleiding voor in gebruik genomen systemen.
 • Verifiëren dat wordt voldaan aan de eisen voor de scholing voor bedienend personeel en onderhoudspersoneel.
 • Opstellen van een samenvatting van het prestatieborgingsverslag.

Gebruik

 • Het functioneren van het gebouw na oplevering monitoren en evalueren.

Algemene informatie over prestatieborging kunt u teruglezen op de website van Whole Building Design Guide (WBDG).
Ontwikkeling van de WBDG is een gezamenlijk initiatief van federale agentschappen, particuliere ondernemingen, non-profitorganisaties en scholingsinstituten in de USA.

Contact

Hans Beljaars

Senior Advisor / Tunnel Technical Installation Specialist

Eindhoven, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten