Medisch-technische apparatuur is essentieel voor het leveren van goede zorg. Royal HaskoningDHV kan deze medische apparatuur perfect inpassen in gebouwen en installaties, zodat zorgverleners op goede en snelle wijze zorg kunnen verlenen.

Aanschaf en implementatie

Als adviseur voor medische apparatuur ondersteunen wij klanten in de gezondheidszorg bij het aanschaffen en implementeren van de medisch-technische apparatuur. Onze marktkennis van medische technologie zetten wij graag voor u in, zodat u naast succesvolle prestatieborging ook grotere financiële voordelen kunt behalen.

Ontwerp

Een essentieel uitgangspunt voor de totstandkoming van een ontwerp voor medisch-technische apparatuur, is de manier van werken van de betreffende afdelingen en de voor hen geldende functionele eisen. Elke afdeling heeft specifieke eisen, terwijl tegelijkertijd de samenhang tussen alle afdelingen gewaarborgd moet zijn. Door de gebruikers te betrekken bij de ontwerpfase, alvorens besluiten te nemen, is het mogelijk medisch-technische apparatuur te leveren die de gebruikers ondersteunt.

Apparatuur afstemmen op behoeften

Royal HaskoningDHV heeft jarenlange ervaring met het vaststellen van de vereisten in gebouwen voor zorginstellingen en met het implementeren van medisch-technische apparatuur. Eén van de bijzondere vaardigheden van Royal HaskoningDHV is het op elkaar afstemmen van de eisen van het personeel, de patiënten en de medische zorg.

Contact

Tonnie van den Dobbelsteen

Interior Advisor Health Care

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht