Voor Royal HaskoningDHV zijn veiligheid en beveiliging onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veiligheids- en beveiligingssystemen zijn geen extra's, maar zijn ingebed in de organisatie, het gebouw en het terrein.

Onze gestructureerde benadering van veiligheid en beveiliging is gebaseerd op De Haagse Methodiek (DHM). Een calamiteit kan niet altijd worden voorkomen, maar door deze benadering wordt het risico van negatieve ervaringen wel aanzienlijk kleiner. Voor een grondig en allesomvattend veiligheids- en beveiligingsplan worden alle factoren uit DHM in acht genomen: van identificatie tot implementatie. Belangrijke componenten in dit proces zijn een grondige risicobeoordeling en een analyse van wat-als-scenario's, gecombineerd met organisatorische, structurele en technische interpretaties.

Het geïntegreerde masterplan vormt de basis voor de implementatie van veiligheids- en beveiligingssystemen binnen uw organisatie, voor nu en in de toekomst.