Als er onvoldoende rekening gehouden wordt met inspecties en conditiemetingen bij assetmanagement, kunnen er veiligheidsrisico’s (ongevallen met letsel of dodelijke slachtoffers), aansprakelijkheid door achterstallig onderhoud of nalatigheid (strafrechtelijke vervolging) en imagoschade ontstaan, zoals we helaas hebben gezien bij bijvoorbeeld de Merwedebrug en de brug bij Genua in Italië.

Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van de vraag of uw assets voldoen aan de veiligheidsnormen, zodat u in controle bent. Daarnaast kunnen wij u helpen te bepalen of de publieke gelden efficiënt en doelmatig worden besteed. Door het optimaliseren en onderbouwen van de financiële performance heeft u minder zorgen en minder financiële middelen nodig op korte én lange termijn. Hierdoor kunt u op risico’s acteren en prioriteiten stellen.

RAMSSHEEP-aspecteisen

Ook bent u in staat zich te verantwoorden in de richting van de opdrachtgevers en inwoners. Voor zowel de publieke als de private markt helpen wij u antwoord geven op de vraag: ‘Halen wij het maximale uit onze assets?’ Het eindresultaat is een beschikbaar object dat zo veilig en betrouwbaar mogelijk is tegen zo laag mogelijke kosten (de balans tussen prestaties, risico’s en kosten). Hierbij kunt u denken aan betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, beveiliging, gezondheid, economie, ecologie, politiek (RAMSSHEEP).

Wij schetsen een meerjarenperspectief voor de acties en maatregelen die u moet uitvoeren. Hieronder vindt u een selectie van onze diensten:

Inventarisatie en inspectie

Onderzoek om het areaal, eventuele problemen en de integrale veiligheid in beeld te krijgen. Er zijn een groot aantal veiligheidsaspecten, namelijk functionele veiligheid (veiligheid voor bedienaars en gebruikers) en technische veiligheid (veiligheid van de installatie en constructie).

  1. Inspecties [de huidige staat van de brug in beeld]
  2. Herberekeningen [bepalen of een brug de huidige belasting aankan]
  3. Veiligheidsscan

Maatregelpakketten

Het bepalen van de scope van het groot onderhoud en verbetermaatregelen. Hierbij specificeren wij wat nodig is om het object veilig te krijgen op de korte termijn en op de lange termijn veilig in stand te houden.

Onderhoudsplanning en instandhoudingsplannen

Het bepalen van het onderhoud en de maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding op de lange termijn. Als een inventarisatie wordt uitgevoerd en er komen veel gebreken aan het licht, dan dienen deze te worden opgelost. Uit de inspectie komt voort waar (onderhouds)maatregelen getroffen moeten worden en welke onderliggende kosten hieraan verbonden zijn. Deze maatregelen kunnen vervolgens in de planning worden gezet, rekening houdend met regulier onderhoud in de jaren die daarop volgen.

Organisatieadvies en beleidsontwikkeling

Het ontwikkelen van beleid waarop de strategische doelstellingen van de overheid (veiligheid, doorstroming etc.) vertaald worden naar het onderhoud en hoe omgegaan dient te worden met inspecties en inventarisaties. Daarnaast geven wij advies over de implementatie van assetmanagement benodigde processen binnen uw organisatie. Daarbij geven wij antwoord op de vraag hoe assetmanagement moet worden ingericht en welke taken en processen operationeel moeten zijn voor een goed functionerende beheerorganisatie.