Royal HaskoningDHV verleent klantgerichte dienstverlening in alle fasen van een project betreffende afvalwater, proceswater, koelwater of enige andere water gerelateerd project.

Haalbaarheids- en systeemkeuzestudies

In haalbaarheidsstudies kijken we naar de technische, technologische en financiële haalbaarheid van een nieuwe installatie of een nieuw product. Bij in een systeemkeuzestudie vergelijken we systemen kwalitatief en kwantitatief op basis van onze kennis en ervaring en adviseren we onze klanten over de meest geschikte oplossing voor de specifieke situatie.

Proefopstellingen

Gebruikmakend van proefopstellingen beoordelen wij (op locatie of in onze research facility) welke technologie met welke procesinstellingen het beste past bij uw vraagstuk. Hieruit volgen ontwerpparameters voor full-scale, haalbaarheid, rendement en processtabiliteit.

Ontwerp & engineering

Onze ontwerpers en tekenaars werken met vrijwel alle relevante ontwerpprogramma’s. Onze diensten beslaan civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische ontwerpen. Tevens hebben wij specialistische kennis en software in huis voor procesautomatisering en geavanceerde besturing van uw installaties.

3D Laser scanning & visualisatie

Laserscanmogelijkheden passen we toe om nauwkeurige 3D as-built weergaven van een bestaande installatie te maken. Delen van de laserscan zetten wij om naar intelligente 3D-modellen en gebruiken die in ombouw- of uitbreidingsprojecten.

Inkoopdiensten

Bij het realiseren van een nieuwe installatie of een nieuw product kunnen wij u bij de inkoop van onderdelen of een complete installatie ondersteunen of zelfs volledig uit handen nemen. Ook evalueren wij bestaande inkoopactiviteiten.

Realisatie

Wij ondersteunen u bij de realisatie of renovatie van een installatie: van bouwbegeleiding tot inbedrijfstelling en opstart. Hierbij zijn veel verschillende contractvormen mogelijk.

Beheer en onderhoud

Royal HaskoningDHV heeft jarenlange ervaring met het Beheer en Onderhoud van installaties, waarbij we voor een bepaalde periode de bedrijfsvoering overnemen en de opdrachtgever ontzorgen. Er zijn hierbij verschillende contractvormen mogelijk. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij uw bedrijfsvoerders en onderhoudsingenieurs aansturen.

Asset management

Indien u zich meer wilt focussen op uw core business, kunnen wij het beheer van meerdere installaties of totale bedrijfsterreinen van u overnemen. Onze expertise reikt van waterinfrastructuur en waterinstallaties tot multidisciplinaire kennis van alle andere aspecten van industrieel beheer.

Evaluaties en benchmarks

Bij een overname of reorganisatie kan Royal HaskoningDHV de totale waterinfrastructuur van uw bedrijf in kaart brengen. Hierbij kijken wij ook naar niet-technische aspecten, zoals vergunningen en aansprakelijkheid. Benchmarks zijn een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de doelmatigheid van uw organisatie en de sector. We evalueren prestatie-indicatoren gerelateerd aan uw watergebruik, behandelingskosten en water-infrastructuur en vergelijken die met ervaringscijfers uit de markt.

Projectmanagement

Een succesvolle uitvoering en implementatie van projecten valt of staat vaak met de kwaliteit van het projectmanagement. Onze projectmanagers zijn ervaren, resultaatgericht en hebben ruimschoots bewezen teams, partners en aannemers aan te kunnen sturen.