De toename van industriële automatisering en de eisen aan machineveiligheid en cybercriminaliteit heeft grote impact op veel organisaties. Aan de ene kant is automatisering, centrale objectbediening en het aan elkaar koppelen van datavoorzieningen op het gebied van assetmanagement heel bruikbaar voor beheerders. Aan de andere kant loopt uw organisatie risico’s op ongevallen, imagoschade, slechte kwaliteit, hoge kosten, sociale- en politieke druk en (persoonlijke of organisatiebrede) aansprakelijkheid, als het areaal niet functioneert en niet wordt voldaan aan de ‘machinerichtlijn’.

Cybercriminaliteit

De vervangingscyclus wordt door automatisering en besturing van machines steeds korter. Vervanging heeft vaak ingrijpende wijzigingen tot gevolg: object, omgeving en budgettair. Daarnaast zijn de eisen aan machines in de machinerichtlijn enorm toegenomen en ook van toepassing verklaard voor bruggen en sluizen. Ook heeft industriële automatisering een extra risico tot gevolg vanwege de toename in cybercriminaliteit. Hier moet uw organisatie tegen bestand zijn!

Machinerichtlijn

Onze experts hebben hoogwaardige kennis op het gebied van industriële automatisering, machineveiligheid en cybersecurity en kunnen voor u een actieplan opstellen: Wat is de actuele stand van zaken en waar wil ik naar toe (“wensen”)? Hoe voldoe ik aan de machinerichtlijn en hoe mitigeer ik risico’s tot een door de norm voorgeschreven niveau, passend bij mijn planning en beschikbaar budget (“angsten”)? Welke maatregelen moet ik nemen om daar te komen (“behoeften”)? Aanvullend op dit actieplan bieden wij advies en kostenbegrotingen door het opstellen van een meerjarenplanning.

Daarnaast kunnen wij ook helpen het realisatieproces in goede banen te leiden. Door het bundelen van onze professionele kennis en vaardigheden bij vele disciplines kunnen wij u integraal antwoord geven op al uw vragen.

Wij werken conform de norm IEC 62443 Cyber Security for Industrial Automation and Control Systems (IACS). Daarmee hebben we een goede tool om aan de EU wetgeving te voldoen die in augustus 2016 van kracht geworden is: de zogenaamde NIS Directive (the Directive on security of network and information systems).

Hieronder vindt u een selectie van onze diensten:

  • Inspecties en risicobeoordeling (RiAst)
  • Advies (RIE, CE, ARBO, SIL/PL, LOTOTO)
  • Ontwerp & Engineering (VO/DO)
  • Berekeningen SIL/PL-niveaus
  • Studies (Hazop, What-If, FMECA, RCA, LOPA)
  • Compilatie van VSE, SRS
  • Voorbereiding van veiligheidsmanagementsysteem
  • Visualisatieresultaten inclusief ‘real time’ GIS of Web