Compliance met de ATEX 153 en ATEX 114 richtlijn

Bedrijven waar explosiegevaar een rol speelt op de arbeidsplaats hebben de verplichting om compliance aan te tonen met de ATEX richtlijnen. De ATEX 153 geeft onder andere aan de verplichting tot het opstellen van een explosieveiligheidsdocument voor deze arbeidsplaatsen. In het explosieveiligheidsdocument wordt beschreven waar het explosiegevaar zich bevindt, hoe vaak het voorkomt en hoe het explosiegevaar wordt gemanaged tot een acceptabel risico. De ATEX 114 richtlijn is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen, apparaten en installaties die gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen. Voorbeelden zijn (niet)- elektrische apparaten en systemen, mechanische apparaten en beveiligingssystemen.

De IECEX

De IECEX organisatie heeft tot doel om de handel van explosieveilige equipment en diensten te faciliteren zodanig dat het gewenste niveau van veiligheid wordt bereikt. De IECEX organisatie richt zich op reductie van kosten voor testen en certificering van apparatuur, service facilities, IECEx-05 training, etc.

Explosieveiligheid services en training

Royal HaskoningDHV biedt de volgende diensten aan op het gebied van explosieveiligheid:

  • Het opstellen en aanpassen van het explosieveiligheidsdocument conform de ATEX 153.
  • Het opstellen van een gevarenzone-indeling conform de NPR-7910 voor gas- en stofexplosiegevaar. Of indien gewenst op basis van andere richtlijnen zoals EI 15 (voorheen de IP 15), IEC-60079-10 of de van toepassing zijnde NFPA richtlijnen.
  • Het uitvoeren van ATEX audits conform de ATEX richtlijnen of de IECEx-05.
  • Het verzorgen van in-house ATEX (awareness) trainingen op basis van de diverse modules uit de IECEx-05.
  • Het modeleren van explosie-effecten voor gas- en stofexplosiegevaar en rook en brandeffecten.
  • Het beoordelen van (oude) mechanische ontstekingsbronnen (IHA, ignition hazard assessment) conform de NEN-EN-ISO 80079-36:2016.
  • Second opinion, subject matter expert (SME).
  • Onderzoek van incidenten.

Onze experts hebben jarenlange ervaring met het managen van explosiegevaar in verschillende sectoren o.a. in de olie en gas – chemische, voedings- en farmaceutische industrie en de waterschappen.