Bijna een jaar geleden won HydroTwin de Big Data Challenge Klimaat Adaptief Waterbeheer, georganiseerd door Waterschap Rivierenland (initiatiefnemer) samen met een achttal andere waterschappen, STOWA en de Unie van Waterschappen. Sindsdien is er veel gebeurd, HydroTwin is op weg naar de praktijk. Royal HaskoningDHV wil die praktijk graag samen met u verkennen.
Hydrotwin op weg naar de praktijk | Royal HaskoningDHV

Er is natuurlijk al zeer veel bekend over het functioneren van watersystemen. Jarenlange ervaring van waterbeheerders, bestaande hydrologische modellen en watersysteemstudies hebben gezorgd voor een schat aan informatie. Daarnaast neemt de beschikbaarheid van data en bronnen toe door steeds meer sensoren en meetpunten in en rondom het watersysteem. Denk aan waterstanden, meteodata en satellietgegevens.

Dankzij nieuwe technologie, met slimme algoritmes, wordt het mogelijk om deze grote hoeveelheden data en expertise real-time om te zetten in waardevolle inzichten voor klimaatadaptief waterbeheer. Dat is de toegevoegde waarde van HydroTwin, een intelligente software-oplossing voor monitoring en decision-support in het waterbeheer. HydroTwin, ontwikkeld door Royal HaskoningDHV en Ynformed, verwerkt en analyseert data real-time. Waterbeheerders kunnen onder meer vooraf nagaan wat de te verwachten effecten van te nemen maatregelen zijn. Ze hebben daardoor inzicht in wat er op dat moment gebeurt binnen het watersysteem - en wat er gáát gebeuren.

Met HydroTwin gaan we op weg naar een toekomst waarin het fysieke watersysteem er een digitaal zusje bij krijgt. Een intelligent, zelflerend systeem dat de waterbeheerder naast de bestaande hydrologische instrumenten helpt om taken als assetmanagement en peilbeheer nog beter onderbouwd uit te voeren, door de almaar toenemende hoeveelheid relevante data slim te verwerken tot bruikbare inzichten.

Wilt u samen met ons nagaan wat de inzet van data science en artificial intelligence kunnen betekenen voor een robuust en toekomstgericht beheer van uw watersysteem? Laten we afspreken!

Hydrotwin in een oogopslag

  • Altijd controle door inzicht in het functioneren van het watersysteem
  • Objectieve beslisinformatie op basis van data en feiten
  • Minimalisering risico’s wateroverlast en droogte
  • Effectief en risicogestuurd beheer en onderhoud
  • Transparante keuzes richting alle stakeholders
  • Voegt waarde toe aan bestaande instrumentaria voor waterbeheer