Veel gemeenten staan voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat meer grondstoffen uit het huishoudelijk afval hergebruikt worden. De doelstelling van het VANG programma van het ministerie van I&M is om de hoeveelheid restafval terug te brengen van ongeveer 250 kg per inwoner nu naar 100 kg in 2020. Op basis van het percentage hoogbouwwoningen komen er voor verschillende categorieën gemeenten richtlijnen voor de maximale hoeveelheid restafval. Afhankelijk van de gemeente komen deze waarschijnlijk tussen de 60 en 160 kg per inwoner te liggen.

Naar een circulaire economie

Door huishoudelijk afval beter te scheiden, kunnen gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Afvalscheiding is misschien wel de beste mogelijkheid voor gemeenten om CO2 reductie te realiseren! Ook levert afvalscheiding een aanzienlijke kostenbesparing op. En ten slotte zorgt u ervoor dat grondstoffen behouden blijven voor een volgende toepassing.

Bewoners hebben hierbij een belangrijke rol. Gedrag is namelijk een sleutelfactor voor goede afvalscheiding. Gemeenten kunnen bewoners op verschillende manieren stimuleren om meer afval te scheiden (gedragsverandering):
 1. Optimaliseren van het inzamelsysteem (hoge service op scheiden, lage service op restafval)
 2. Invoeren van prijsprikkels (belonen van scheiden of betalen voor restafval)
 3. Communiceren met bewoners (informeren en bewust maken)
 4. Faciliteren afvalscheiding binnenshuis (keukenmanagement)
 5. Activeren en uitdagen van bewoners

Royal HaskoningDHV kan u ondersteunen in het vormgeven van deze stappen. Uit onze praktijkervaring blijkt dat duurzaamheidswinst en kostenbesparing op afvalbeheer hand in hand gaan!

Adviesdiensten afval

Daarnaast bieden wij ondermeer ook de volgende adviesdiensten met betrekking huishoudelijk afval:
 • Begeleiden aanbestedingen
 • Implementeren inzamelsystemen
 • Begeleiden plaatsen ondergrondse containers
 • Opstellen afvalbeleid
 • Zwerfafvalbeleid opstellen
 • Optimaliseren afvalbeheer
 • Doelmatigheid afvalbeheer onderzoeken
 • Gedragstoets uitvoeren (spelvorm om gedrag mee te nemen in beleid)
 • Business cases opstellen
 • Optimalisatie Afvalbeheer met 'big data'